EN
Programi

ZA_MISLI!

Udruga Let već nekoliko godina provodi projekte prevencije ovisnosti kod mladih kao i druge programe sa područja suzbijanja zlouporabe ovisnosti.

Mladi za mlade protiv ovisnosti projekt kojemu je jedan od glavnih ciljeva  povećati informiranost adolescenata o opasnostima konzumiranja sredstava ovisnosti kao i upoznavanja s faktorima rizika koje mogu dovesti do konzumiranja istih. Cijeli projekt baziran je na vršnjačkoj edukaciji. Financiran je od strane Ministarstva socijalne politike i mladih u 2012 godine. U projekt se provodi u suradnji s XI gimnazijom i Grafičkom školom u Zagrebu. Krenuli smo sa provedbom 01.03.2012. i nastavljamo u ovoj godini kroz povećanje broja škola uključenih u provedbu. Zatražena su sredstva putem natječaja od Ministarstva socijalne politike i mladih- još nije dobiven odgovor.

Pušenje, alkohol, droga – NE HVALA!– cilj projekta je povećati znanja mladih  o svim sredstvima ovisnosti (cigarete, alkohol, droga) i poticati mlade na kvalitetno provođenje slobodnog vremena i usvajanje zdravih stilova življenja. Projekt je financiran od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Provodio se tijekom 2008. godine.

Promocija zdravih stilova življenja mladih Zagreba i Zagrebačke županije: život bez pušenja, alkohola i droga- dugoročni ciljevi projekta obuhvaćaju unapređenje kvalitete života mladih te osnaživanje u borbi protiv ovisnosti, s posebnim naglaskom na mlade Rome. Provodio se u 2006 godine, financiran od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Zatražena su sredstva od Ministarstva socijalne politike i mladih za nastavak u 2013. i 2014. godini (još nije dobiven odgovor).

Zagrebačka županija (Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb) je 2005. godine financirala projekt „3 P za razvoj zajednice– prevencija ovisnosti, prevencija širenja zaraznih bolesti, povezivanje zajednice“ čijim izvođenjem smo smanjili mogućnosti zaraze djece u vrtićima i školama putem prikupljanja odbačenog ovisničkog pribora i edukacijom roditelja o važnosti rane prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti, a 2006. godine projekt „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za život bez ovisnosti“ te 2007. godine „Jačanje socijalnog kapitala Zagrebačke županije: prevencija bolesti, povećanje blagostanja“.

Iskorak prema mladima grada Zagreba u prevenciji pušenja, alkoholizma i droga- Projekt se provodi na području Zagreba i Zagrebačke županije kontinuirano od 2006. godine. . Projektom smo prepoznali probleme korisnika (dvije skupine s velikim rizičnim faktorima – mladi od 15-29 godina koji se okupljaju u gradskim parkovima), s kojima se na jedinstven i neposredan način radi – putem vanjskog rada – dolaskom vanjskih radnika u područja gdje se mladi u poslijepodnevnim i noćnim satima okupljaju te informiranjem i educiranjem o kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena kao zdravog i uspješnog stila života. Zatražena su sredstva od Ministarstva socijalne politike i mladih za nastavak u 2013. i 2014. godini (još nije dobiven odgovor).

Preveli smo Europski priručnik za prevenciju alkohola, droga i pušenja koji je u suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje podijeljen stručnjacima koji rade sa mladima, većinom nastavnicima i socijalnim pedagozima (podijeljeno je 1500 primjeraka na taj način).