Programi

ZA_MISLI!

#Cyberbullying_out

Razvojem modernih tehnologija, društvenih mreža koje su se probile duboko u svaki aspekt društva te prisutnošću djece na istima, nasilje se sa igrališta i školskih hodnika prebacilo u virtualni svijet.

Elektroničko nasilje (eng. Cyberbullying) je svaka komunikacijska aktivnost putem Interneta (kroz uporabu emailova, web stranica, blogova, društvenih mreža…), videa ili mobilnih telefona koja služi kako bi se neko dijete ponizilo, zadirkivalo, prijetilo mu se ili ga teroriziralo na neki drugi način.

Uvijek je cilj povrijediti, uznemiriti ili na bilo koji drugi način naštetiti djetetu; bilo u obliku tekstualnih ili video poruka, poziva ili neugodnih komentara. Može ga činiti jedna osoba ili skupina djece. Elektroničko nasilje razlikuje se od „tradicionalnog“ vršnjačkog nasilja prema dostuipnosti (prisutno je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu), izloženosti (dijete je izloženo nasilju i kod kuće te na drugim mjestima koja su prije bila sigurna), mnogobrojnoj publici te anonimnosti napadača koja olakšava kršenje socijalnih normi.

Upravo smo zbog sve češćeg pojavljivanja cyberbullyinga u populaciji djece i mladih odlučili provesti program sa svrhom smanjenja nasilja i edukacije, kako djece, tako i roditelja te stručnjaka.

Program provodimo od 2019. godine.

U svibnju 2021. godine, udruga je provela istraživanje o iskustvima mladih na internetu i elektroničkom nasilju, a rezultati su nam pokazali koje su potrrebe ciljane skupine te smjer u kojemu bismo trebali razvijati daljnje aktivnosti.

Rezultati su pokazali da je svaka treća mlada osoba bila žrtva cyberbullyinga te da je većina njih nasilje doživjela o njima bliske ili poznate osobe (pa i prijatelja) što ukazuje da je ovo oblik nasilja koji nikada ne prestaje i od kojeg žrtva ne može pobjeći. Osobito zabrinjava da su motivi počinjenja nasilja  ̋iz zabave ̋ što ukazuje na određenu okrutnost i neosjetljivost koja postoji među mladima. Iako mladi znaju što je to nasilje putem Interneta (cyberbulling), gotovo polovica njih ne zna kako mogu zaštititi svoje privatne informacije i fotografije od zlouporaba.

Uključili smo mlade u provedbu aktivnosti. Educirali smo ih o tome kako zaštititi svoje privatne informacije i fotografije na internetu od zlouporabe.  U ranijim fazama projekta, mladi su sudjelovali u izradi prezentacija, stripova i infografika o cyberbullyingu.

Također, izradili smo priručnike: Prednosti i rizici Interneta, Što je to elektroničko vršnjačko nasilje, Priručnik za stručnjake te za vršnjačke edukatore.

 

Mladi za mlade protiv ovisnosti projekt kojemu je jedan od glavnih ciljeva  povećati informiranost adolescenata o opasnostima konzumiranja sredstava ovisnosti kao i upoznavanja s faktorima rizika koje mogu dovesti do konzumiranja istih. Cijeli projekt baziran je na vršnjačkoj edukaciji. Financiran je od strane Ministarstva socijalne politike i mladih u 2012 godine. U projekt se provodi u suradnji s XI gimnazijom i Grafičkom školom u Zagrebu. Krenuli smo sa provedbom 01.03.2012. i nastavljamo u ovoj godini kroz povećanje broja škola uključenih u provedbu. Zatražena su sredstva putem natječaja od Ministarstva socijalne politike i mladih- još nije dobiven odgovor.

Pušenje, alkohol, droga – NE HVALA!– cilj projekta je povećati znanja mladih  o svim sredstvima ovisnosti (cigarete, alkohol, droga) i poticati mlade na kvalitetno provođenje slobodnog vremena i usvajanje zdravih stilova življenja. Projekt je financiran od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Provodio se tijekom 2008. godine.

Promocija zdravih stilova življenja mladih Zagreba i Zagrebačke županije: život bez pušenja, alkohola i droga- dugoročni ciljevi projekta obuhvaćaju unapređenje kvalitete života mladih te osnaživanje u borbi protiv ovisnosti, s posebnim naglaskom na mlade Rome. Provodio se u 2006 godine, financiran od strane Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Zatražena su sredstva od Ministarstva socijalne politike i mladih za nastavak u 2013. i 2014. godini (još nije dobiven odgovor).

Zagrebačka županija (Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb) je 2005. godine financirala projekt „3 P za razvoj zajednice– prevencija ovisnosti, prevencija širenja zaraznih bolesti, povezivanje zajednice“ čijim izvođenjem smo smanjili mogućnosti zaraze djece u vrtićima i školama putem prikupljanja odbačenog ovisničkog pribora i edukacijom roditelja o važnosti rane prevencije zlouporabe sredstava ovisnosti, a 2006. godine projekt „Jačanje kapaciteta lokalnih zajednica za život bez ovisnosti“ te 2007. godine „Jačanje socijalnog kapitala Zagrebačke županije: prevencija bolesti, povećanje blagostanja“.

Iskorak prema mladima grada Zagreba u prevenciji pušenja, alkoholizma i droga- Projekt se provodi na području Zagreba i Zagrebačke županije kontinuirano od 2006. godine. . Projektom smo prepoznali probleme korisnika (dvije skupine s velikim rizičnim faktorima – mladi od 15-29 godina koji se okupljaju u gradskim parkovima), s kojima se na jedinstven i neposredan način radi – putem vanjskog rada – dolaskom vanjskih radnika u područja gdje se mladi u poslijepodnevnim i noćnim satima okupljaju te informiranjem i educiranjem o kvalitetnijem provođenju slobodnog vremena kao zdravog i uspješnog stila života. Zatražena su sredstva od Ministarstva socijalne politike i mladih za nastavak u 2013. i 2014. godini (još nije dobiven odgovor).

Preveli smo Europski priručnik za prevenciju alkohola, droga i pušenja koji je u suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje podijeljen stručnjacima koji rade sa mladima, većinom nastavnicima i socijalnim pedagozima (podijeljeno je 1500 primjeraka na taj način).