Info

Samohrani roditelji

Udruga LET kontinuirano radi na unapređenju kvalitete življenja samohranih roditelja imajući u vidu potrebe roditelja i njihove djece.

S tim ciljem udruga LET:

  • pokreće web stranicu u kojoj obuhvaća sve korisne informacije za  samohrane roditelje
  • omogućuje samohranim roditeljima savjetovanje socijalnog radnika i pravnika, putem e-maila let@udruga-let.hr ili putem tel/fax + 385 (0)1 5803 726. Odgovori će biti postavljeni na web stranice.
  • organizira radionice (obiteljsko-pravna i radno-socijalno pravne tematike) koje se održavaju u mjesečnim intervalima, a besplatne su za samohrane roditelje
  • izdaje knjigu “Za” i “O” jednoroditeljskim obiteljima, kao i Kodeks dobre prakse za poslodavce i vlade – radna uloga jednoroditeljskih obitelji
  • provodi projekt KALEIDOSKOPunaprjeđenje prava djece u različitim obiteljima za tolerantnije i raznovrsno društvo

Ovim putem pozivamo organizacije koje do sada nismo kontaktirali, a koje organiziraju aktivnosti za jednoroditeljske obitelji da nam se pridruže i putem e-pošte pošalju (u 10 rečenica) informacije o radu svoje organizacije koje ćemo objaviti na web stranici www.samohrani.com kao i kontakte organizacije (e-mail; telefon/mobitel; adresu). LET će zatim nastaviti na navedenoj web stranici redovito objavljivati obavijesti zainteresiranih organizacija.

O samohranim roditeljima

Termin samohrani roditelj se odnosi na roditelje koji samostalno, bez drugog roditelja skrbe o djetetu. Definicija samohranog roditelja uvelike ovisi o tome što se podrazumijeva pod riječju samohran. U svakom se slučaju radi o kvantitativno deficijentnoj ili kvantitativno insuficijentnoj obitelji, u kojoj je jedan od roditelja umro, razveden, nestao, napustio, nepoznatog boravišta ili se naprosto nikad nije želio angažirati u životu djeteta. To nadalje mogu biti izvanbračne obitelji, zatim obitelji u kojima je jednom roditelju oduzeto pravo na roditeljsku skrb ili poslovna sposobnost, koji su na izdržavanju kazne ili na dužem liječenju.

U populaciji obitelji u Hrvatskoj ukupno je 188 001 ili 15% samohranih roditelja (Popis stanovništva 2001.). Od toga 83% ili 156 036 čine majke s djecom, dok 17% ili 31 965 čine očevi s djecom. U ukupnom broju obitelji s djecom kojih je 914 000, udio samohranih roditelja je 20,6% ili svaka peta obitelj s djecom.

samohr knjiga samohr kodeks

 

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Zakona o privremenom uzdržavanju

Ministarstvo socijalne politike i mladih provelo  je Internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću provedeno je u razdoblju od 28. veljače 2014. do 31. ožujka 2014. godine. Na internetskom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, predstavnici zainteresirane javnosti dostavili su sveukupno 5 očitovanja.

Na internetskom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga  Zakona o privremenom uzdržavanju, koje je trajalo od 28. veljače 2014. do 31. ožujka 2014. godine, predstavnici zainteresirane javnosti (Ivica Župan, CZSS Osijek, Vlatka Kovačević, Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET, Petar Marija Radelj), dostavili su sveukupno 5 očitovanja.

Dokumenti