Naslovnica

Cyberbullying_out

 

 

Udruga LET je uz financijsku podršku Grada Zagreba izradila slijedeće edukativne filmiće o cyberbullyingu koje slobodno možete preuzeti na YouTube-u !

 

Ili pojedinačno:

 1. Šta je cyberbullying?
 2. Karakteristike cyberbullyinga
 3. Oblici cyberbullyinga
 4. Što uključuje cyberbullying?
 5. Znakovi cyberbullyinga
 6. Cyberbullying vs. vršnjačko nasilje
 7. Kako prepoznati cyberbullying?
 8. Kako se zaštiti na Internetu?
 9. Postavke privatnosti na Internetu
 10. Što učiniti ako doživiš cyberbullying?
 11. Kako pomoći prijatelju koji je doživio cyberbullying?
 12. Aktivnosti za sprečavanje cyberbullyinga
 13. Kako roditelji mogu zaštiti svoju na Internetu?
 14. Istraživanje o nasilju na Internetu
 15. Prednosti i rizici korištenja Interneta
 16. Cijeli film– trajanje 10:05 minuta

 

 

Razvojem modernih tehnologija, društvenih mreža koje su se probile duboko u svaki aspekt društva te prisutnošću djece na istima, nasilje se sa igrališta i školskih hodnika prebacilo u virtualni svijet.

Elektroničko nasilje (eng. Cyberbullying) je svaka komunikacijska aktivnost putem Interneta (kroz uporabu e-mailova, web stranica, blogova, društvenih mreža…), videa ili mobilnih telefona koja služi kako bi se neko dijete ponizilo, zadirkivalo, prijetilo mu se ili ga teroriziralo na neki drugi način.

Uvijek je cilj povrijediti, uznemiriti ili na bilo koji drugi način naštetiti djetetu; bilo u obliku tekstualnih ili video poruka, poziva ili neugodnih komentara. Može ga činiti jedna osoba ili skupina djece.

Elektroničko nasilje razlikuje se od „tradicionalnog“ vršnjačkog nasilja prema dostupnosti (prisutno je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu), izloženosti (dijete je izloženo nasilju i kod kuće te na drugim mjestima koja su prije bila sigurna), mnogobrojnoj publici te anonimnosti napadača koja olakšava kršenje socijalnih normi.

Upravo smo zbog sve češćeg pojavljivanja cyberbullying-a u populaciji djece i mladih odlučili provesti projekt sa svrhom smanjenja nasilja i edukacije, kako djece, tako i roditelja te stručnjaka.

U svibnju 2021. godine, udruga je provela istraživanje o iskustvima mladih na internetu i elektroničkom nasilju, a rezultati su nam pokazali koje su potrebe ciljane skupine te smjer u kojemu bismo trebali razvijati daljnje aktivnosti. Rezultati su pokazali da je svaka treća mlada osoba bila žrtva cyberbullyinga te da je većina njih nasilje doživjela o njima bliske ili poznate osobe (pa i prijatelja) što ukazuje da je ovo oblik nasilja koji nikada ne prestaje i od kojeg žrtva ne može pobjeći. Osobito zabrinjava da su motivi počinjenja nasilja  ̋iz zabave ̋ što ukazuje na određenu okrutnost i neosjetljivost koja postoji među mladima. Iako mladi znaju što je to nasilje putem Interneta (cyberbullying), gotovo polovica njih ne zna kako mogu zaštititi svoje privatne informacije i fotografije od zlouporaba.

U 2022. godini nastavljamo s provođenjem projekta #Cyberbullying_out! uz financijsku potporu Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Stripovi i infografike koje su izradili mladi: