Naslovnica

MAPA SOCIJALNIH USLUGA

Kliknuti na mapu za početak pretraživanja !

Sadržaj web aplikacije isključiva je odgovornost udruge LET.

Cilj projekta “Novi početak” kojega zajedno provode udruge LET i Društvo PODRŠKA je stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu. Projektom su predviđene aktivnosti za počinitelje kaznenih djela poput direktnog savjetovališnog rada – individualnog i grupnog – kroz poseban naglasak na razvijanje roditeljskih vještina počinitelja kaznenih djela. Projekt će omogućiti i informiranje korisnika o pravima iz područja zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite kao i nizom postojećih socijalnih usluga u zajednici kroz mapu navedenih usluga.

Projektom “Novi početak” omogućavamo i informiranje korisnika o pravima iz područja zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite kao i nizom postojećih socijalnih usluga u zajednici kroz mapu navedenih usluga.

Projekt „Novi početak“ su sufinancirali Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja“.

Vrijednost projekta: 1.197.216,87 kuna.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge LET.