Programi

ZA_LET!

Ovaj program namijenjen je razvoju civilnog društva. Pokrenuli smo umrežavanje udruga sa područja programa smanjenja štete. Mreža udruga BENEFIT djeluje u prostorijama udruge LET.

Izradili smo kompjutorski program namijenjen lakšem praćenju provedbe programa smanjenja štete, a koji se temelji na ERP sistemu.

Pružili smo podršku Udruzi Borci pri registraciji udruge, pripremi statuta i definiranju prioriteta. Na području jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva u RH, važno je sudjelovanje Udruge LET u Platformi 112 i Koaliciji udruga u zdravstvu, a na europskom novou članstvo u AIDS ACTION EUROPE, International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE), Correlation Network  i EURASIAN HARM REDUCTION NETWORK.

Program Unapređenja obima i efikasnosti programa smanjenja štete koji je pokrenut 2003. godine te je rezultirao izdavanjem Priručnika o programima smanjenja štete, organiziranjem 4 tribine na istu teme tu povezivanjem sa lokalnom zajednicom, napose gradom Zagrebom. Također smo organizirali i Centar za vanjske radnike i volontere u programima smanjenja štete kako bi dodatno educirali i osposobili za rad na siguran način sve vanjske radnike u Hrvatskoj (cijepljenje na Hepatitis B, zaštita na radu, gašenje požara i pružanje prve pomoći).

Program unapređenja rada u udruzi LET je usmjeren na razvoj, širenje i multificiranje djelatnosti, jačanje   upravljačkih sposobnosti i vodstva, jačanje kapaciteta zaposlenika i to kroz:

 • Četverogodišnji Strateški plan udruge LET u razdoblju od 2013. do 2016. godine
 • Smjernice iz Strateškog plana će biti sastavnim dijelom Operativnog plana za pojedinu godinu te će biti predmetom analiza. SWOT analiza za 2013.-2015. godine će ukazati na prepreke i načine kako ih prevladati.
 • Operativni plan za svaku kalendarsku godinu
 • SWOT analiza za 2013.-2015. godinu (sredina 2016. godine)

Provedba plana upravljanja ljudskim resursima i organizacijskom strukturom (kroz doneseni Program unapređenja kvalitete rada udruge LET).  Program se sastoji od:

 • mjesečnih supervizija i edukacija zaposlenika/članova udruge,
 • periodičnih specifičnih edukacija, internih edukacija i samoedukacija,
 • evaluacije učinka rada voditelja udruge,
 • evaluacije učinka rada zaposlenika,
 • ispitivanje zadovoljstva i potreba zaposlenika,
 • jačanje upravljačkih sposobnosti i vodstva kroz treninge Upravnog odbora i Izvršne direktorice o javnom nastupu
 • učinkovitom vođenju organizacije i zaposlenika, vođenju financija, timskom radu, vođenju sastanaka.
 • razvoj suradnje s drugim organizacijama kroz sklapanje partnerskih sporazuma na projektima od zajedničke važnosti.

Udruga je tijekom 2007. godine donijela odluku o partnerskim sporazumima te kriterijima i mjerilima koji će se primjenjivati na sve organizacije s kojima ulazi u partnerstvo. Udruga Društvo PODRŠKA obavlja vanjske evaluacije pojedinih projekata i programa. Također, radimo kontinuirano na održavanju mreža srodnih udruga – BENEFIT koji okuplja one sa područja provedbe programa smanjenja štete i drugu, još uvijek neregistriranu mrežu udruga koje pružaju usluge jednoroditeljskim obiteljima.