Programi

ZA_JEDNO!

Udruga LET kontinuirano od 2004. godine provodi projekte namijenjenje jednoroditeljskim obiteljima i prepoznata je kao važan čimbenik na ovom području.

Edukacijski centar za samohrane roditelje (financiran od Grada Zagreba, Ureda za zdravstvo, rad,socijalnu zaštitu i branitelje i Prevencija ovisnosti kod djece samohranih roditelja (financiran od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Ureda za ravnopravnost spolova) u 2004. godini.

Izdali smo prvo (2005.) i drugo izdanje (2007.) Priručnika  „ZA i O jednoroditeljskim obiteljima“ te ga distribuirali u četiri najveća grada Hrvatske. Priručnik je bio predstavljen i na Internetu, na web stranici udruge LET. Unutar projekta smo radili sa lokalnim vlastima u Rijeci, Splitu, Zagrebu i Osijeku.

Programi pomoći su nastavljeni u 2006. godini kroz 3 projekta (Jačanje socijalne mreže i obiteljskih kapaciteta jednoroditeljskih obitelji u Hrvatskoj, Jačanje socijalne mreže i obiteljskih kapaciteta jednoroditeljskih obitelji u Hrvatskoj – iskustva Zagreba i Socijalno uključivanje jednoroditeljskih obitelji u Hrvatskoj, financirani od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Ureda Svjetske banke u Hrvatskoj i Grada Zagreba).

U 2007. godini smo provodili projekte: Jačanje socijalnih kompetencija jednoroditeljskih obitelji (financiran od strane Min. obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti), Jačanje uloga organizacija civilnog društva u rješavanju problema jednoroditeljskih obitelji u Hrvatskoj (financiran od strane Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva) i Savjetovalište i centar za podršku jednoroditeljskim obiteljima u Zagrebu (financiran od Grada Zagreba- Ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje).

U 2008. godini provodili smo projekt Za_jedno sa financijskom potporom od Min. obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti te od Grada Zagreba- Ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje.

Za 2009. godinu osigurali smo sredstva od Grada Zagreba- Ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje i ostvarili institucionalnu potporu stabilizaciji i razvoju udruge od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

U 2010. godini nastavljamo sa odobrenim sredstvima od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva i Grada Zagreba- Ureda za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje u provedbi projekta pod nazivom Savjetovalište za jačanje kapaciteta jednoroditeljskih obitelji, a sredstvima od Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Grada Zagreba za projekt Podrška jednoroditeljskim obiteljima.

U 2011. godini programe namijenjene samohranim roditeljima podržala je Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva i Grad Zagreb- Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

U 2012. godini programe smo dodatno obogatili novim sadržajima zahvaljujući financijskoj pomoći Grada Zagreba- Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport i Ministarstva socijalne politike i mladih. Već tri  godine sa različitim tvrtkama surađujemo na podjeli božićnih donacija djeci samohranih roditelja te smo uvjereni da će nas poduprijeti i ove godine.

Potaknuli smo pitanja prava jednoroditeljskih obitelji u Hrvatskoj, s naglaskom na prava djece na ostvarivanje zakonskog uzdržavanja od roditelja s kojima dijete ne živi. Prema neslužbenim podacima tek 40% djece prima pomoć za uzdržavanje (alimentaciju), a time je narušen odnos roditelja međusobno kao i materijalna situacija djece. Također smo pokrenuli niz radionica i javnih rasprava namijenjenih pomoći jednoroditeljskim obiteljima.

U 2013. godini smo održali  radionice iz ciklusa Emocionalna inteligencija i uspješnije roditeljstvo. Posjetili smo i Slavonski Brod te tamo održali radionicu kao i sastanak sa Županom Brodsko-posavske županije i Zamjenikom gradonačelnika Slavonskog Broda.

Nastavili smo sa pružanjem usluga jednoroditeljskim obiteljima kroz radionice, grupe podrške i savjetovanje pravnika i socijalnih radnika te izradi publikacija poput “Moja jednoroditeljska obitelj”, “Kako pomoći djetetu kod tugovanja” i “Samohrani u EU” zahvaljujući financijskoj potpori EU-a, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te Grada Zagreba.

Kontinuirano vodimo portal www.samohrani.com koji je postao više od web stranice za samohrane roditelje i razvio se u portal sa mnogim korisnim informacijama s ciljem jačanja podrške obiteljima u našem društvu.