EN
O nama

Suradnja

Udruženi možemo poduzimati energičnije korake za postizanje ciljeva. Udruga LET ostvaruje primarno sektorsku suradnju sa udrugama koje provode programe smanjenja štete, pružaju pomoć i podršku jednoroditeljskim obiteljima te osobama sa duševnim bolestima u Hrvatskoji i EU.

Inicirali smo pokretanje dvije mreže udruga: one koje provode programe smanjenja štete te onih koje pružaju podršku i pomoć jednoroditeljskim obiteljima. Mreža udruga BENEFIT je osnovana, a udruge članice su: HELP, TERRA, Institut, Porat i LET. Više na www.smanjenje-štete.com

Udruga LET:

Udruga Let sudjeluje u provedbi već petog EU projekta od kojih su tri uspješno završena.