O nama

Donatori

Donatori u 2024.:

 • Ministarstvo zdravstva
 • Središnji državni ured za demografiju i mlade/ Ministarstvo demografije i useljeništva
 • Grad Zagreb
 • građani

Donatori u 2023.:

 • Ministarstvo zdravstva
 • Središnji državni ured za demografiju i mlade
 • Grad Zagreb

Donatori u 2022.:

 • Ministarstvo zdravstva
 • Središnji državni ured za demografiju i mlade
 • Grad Zagreb

Donatori u 2021.:

 • Ministarstvo zdravstva
 • Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odnosno Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
 • Središnji državni ured za demografiju i mlade
 • Vladin ured za udruge- sufinanciranje EU projekta
 • Vladin ured za udruge/Europski socijalni fond
 • CHAFEA
 • Grad Zagreb- Gradski ured za zdravstvo (sufinanciranje EU projekta i projekt na natječaju)
 • Grad Zagreb- Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe sa invaliditetom (sufinanciranje EU projekta i projekt na natječaju)

Donatori u 2020.:

 • Ministarstvo zdravstva
 • Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odnosno Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
 • Vladin ured za udruge- sufinanciranje EU projekta
 • Vladin ured za udruge/Europski socijalni fond
 • CHAFEA
 • Grad Zagreb- Gradski ured za zdravstvo
 • Grad Zagreb- Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe sa invaliditetom
 • EHRA kroz Robert Carr Zakladu

Podršku udruzi u 2019. godini pružali su:

 • Ministarstvo zdravstva
 • Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 • Vladin ured za udruge- sufinanciranje EU projekta
 • Vladin ured za udruge/Europski socijalni fond
 • International Fund for Police– Europska komisija – Uprava za migraciju i unutarnje poslove
 • CHAFEA (2nd and 3rd Joint Action on Health)
 • Gradski ured za zdravstvo
 • Gradski ured za zdravstvo- sufinanciranje EU projekta
 • Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
 • Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe sa invaliditetom – sufinanciranje EU projekta

U 2018.godini naši donatori su bili:

 • Ministarstvo zdravstva
 • Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 • Vladin ured za udruge- sufinanciranje EU projekta
 • EU: Treći zajednički program za zdravlje (Join Action) 
 • EU: Drugi zajednički program za zdravlje (Join Action) 
 • International Fund for Police– Europska komisija- Uprava za migraciju i unutarnje poslove
 • Grad Zagreb-  Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
 • Grad Zagreb-  Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom- sufinanciranje EU projekta
 • Grad Zagreb-  Gradski ured za zdravstvo
 • Grad Zagreb-  Gradski ured za zdravstvo- sufinanciranje EU projekta

U 2017.godini naši donatori su bili:

 • Ministarstvo zdravstva- nastavak iz 2016.g
 • Grad Zagreb-  Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
 • EU: IPA – Transition Assistance and Institution Building Component for 2012 -nastavak iz 2015.g
 • EU: Zajednički program za zdravlje (Join Action) – nastavak iz 2015.g.
 • EU: Zajednički program za zdravlje (Join Action) – 2017.g.
 • Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku- nastavak iz 2016.g.
 • International Fund for Police– Europska komisija- Uprava za migraciju i unutarnje poslove
 • EATG kroz program COPE

U 2016. godini naši donatori su bili:

 • Ministarstvo zdravlja/ zdravstva
 • Ministarstvo socijalne politike i mladih- nastavak iz 2015.g.
 • Agencija za mobilnost i programe EU
 • Grad Zagreb-  Gradski ured za zdravstvo i Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
 • EU: IPA – Transition Assistance and Institution Building Component for 2012 -nastavak iz 2015.
 • Ured za udruge
 • EU: Zajednički program za zdravlje (Join Action) – nastavak iz 2015.g.
 • Ministarstvo demografije, obitelji, mladih i socijalne politike

U 2015. godini naši donatori su bili:

 • Ministarstvo zdravlja
 • Ministarstvo socijalne politike i mladih
 • Gradski ured za zdravstvo
 • Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
 • Agencija za mobilnost i programe EU
 • EU: IPA – Transition Assistance and Institution Building Component for 2012
 • EU: Zajednički program za zdravlje (Join Action)

U 2014. godini naši donatori su bili:

 • Ministarstvo zdravlja
 • Ministarstvo socijalne politike i mladih
 • Ministarstvo pravosuđa
 • Gradski ured za zdravstvo i branitelje
 • Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
 • Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport
 • Agencija za mobilnost i programe EU

U 2013. godini naši donatori su bili:

 • Ministarstvo zdravlja
 • Ministarstvo socijalne politike i mladih
 • Gradski ured za zdravstvo i branitelje
 • Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom
 • Agencija za mobilnost i programe EU
 • Žene za žene (humanitarna akcija)

Donatori u ranijim godinama:

 • Globalni fond za borbu protiv HIV/AIDS-a, tuberkuloze i malarije (Donacijski sporazum sa Ministarstvom zdravstva i socijalne skrbi)
 • Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi – Uprava za stručno-medicinske poslove
 • Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi – Uprava za socijalnu skrb 
 • Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
 • Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti
 • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
 • Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva
 • Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske
 • Ured za suzbijanje zlouporabe opojnih droga Vlade Republike Hrvatske 
 • Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske 
 • Grad Zagreb – Ured za obrazovanje, kulturu i šport – Sektor za obrazovanje i mlade
 • Grad Zagreb – Ured za zdravstva, rad, socijalnu zaštitu i branitelje – Odjel za zdravstvo 
 • Grad Zagreb – Ured za zdravstva, rad, socijalnu zaštitu i branitelje – Odjel za socijalnu skrb
 • Zagrebačka županija – Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
 • Ured Svjetske banke u Hrvatskoj
 • PSI Romania 
 • Olof Palme International Centre, SIDA i Švedska unija stanara 
 • Euroalfa d.o.o., Gradska ljekarna Zagreb
 • Pfizer, B1 Plakati i Importanne Galerija