Projekti

Kaleidoskop

Za neke je obitelj temeljna društvena zajednica, zajednica dvaju supružnika različitog spola s potomstvom, univerzalna društvena institucija, temelj društva, a za neke najsigurnije mjesto u kojemu uče o uzimanju i davanju, ljubavi i (ne)toleranciji, sličnostima i različitostima. Kako god je zvali i pokušavali definirati, obitelj se opire ograničenjima koja joj društvo nameće. Koliko god se trudili,  ne možemo zatvarati oči pred činjenicom da se u 21. stoljeću obitelj pojavljuje u različitim oblicima. Jednoroditeljske, posvojiteljske, dugine, udomiteljske, mozaične i ostale obitelji su svugdje oko nas čineći naše društvo raznolikim.

Pa ipak, dok god se u društvu vode polemike o tome što je obitelj, tko je čini i kako bi svaka obitelj trebala izgledati, tek trebamo učiti sebe i svoju djecu toleranciji i poštivanju različitosti.

Kroz aktivnosti projekta Kaleidoskop nadamo se doprinijeti tome i dati naš doprinos unapređenju zaštite ljudskih prava jednoroditeljskih i posvojiteljskih obitelji i obitelji životnih partnera s djecom te  njihov pristup njihovim pravima.

Na tom putu zagovaramo, jačamo suradnju udruga, javne uprave i institucija, educiramo, osnažujemo i pružamo podršku obiteljima ali i jačamo kapacitete te povećavamo svijest kroz javne kampanje o pravima različitih obitelji.

Projekt Kaleidoskop financira Europska unija u okviru programa IPA, komponenta Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija za 2012. godinu. Projekt je ugovoren u sklopu EU programa dodjele bespovratnih sredstava IPA 2012 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava, a ugovorna su Ured za udruge i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 157.430,00 eura, a Europska unija financira 149.558,50 eura, što iznosi 95% ukupne vrijednosti projekta.

Partneri na projektu su ADOPTA – Udruga za potporu posvajanju i LET – Udruga za unapređenje kvalitete življenja, a suradnici su Zagreb Pride.

Projekt se provodi 18 mjeseci u razdoblju od 4.11.2015. do 4.5.2017.

U sklopu projekta pokrenuta je ova web stranica kojoj je svrha okupiti na jednom mjestu informacije o pravima različitih vrsta obitelji, roditelja i djece te učiniti javno dostupnom bazu  pitanja i odgovora koji se tiču prava roditelja, obitelji i djece koja je nastala tijekom višegodišnjeg pomaganja roditeljima u snalaženju među zakonima i  pravilnicima.

Više o projektu: http://pravo.roda.hr/