EN
Novosti

Objavljen zbornik radova Novi početak

10.05.2021. 12:44 • Uncategorized

Objavljen je zbornik radova Novi početak!

Ovaj zbornik obuhvaća prikaz projektnih aktivnosti i njihovih rezultata tijekom 22 mjeseca provođenja projekta »Novi početak« dviju nevladinih organizacija – Udruge za unapređenje kvalitete življenja LET i Društva za socijalnu podršku.

Ovaj zbornik obuhvaća prikaze radova kojima se na stručan način aktualizira problematika učinkovite resocijalizacije i reintegracije počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu. U zborniku su objedinjeni radovi stručnjaka praktičara koji direktno rade s počiniteljima kaznenih djela kroz zatvorski sustav i sustav probacije, ali i stručnjaka koji primjenom pojedinih projektnih aktivnosti u okviru nevladinog sektora pružaju usluge osobama nakon izlaska iz zatvora.

Razmjena iskustava i primjera dobre prakse te suočavanje s brojnim izazovima, ali i
ograničenjima daju priliku stručnjacima da obogate svoja znanja i vještine, ali i dobiju
prostor za razvijanje novih oblika rada. Radovi u ovom zborniku hvalevrijedan su pokušaj multisektorskog i interdisciplinarnog pristupa na području resocijalizacije i reintegracije bivših počinitelja kaznenih djela u zajednicu.

Zbornik možete preuzeti na sljedećoj poveznici: https://udruga-let.hr/wp-content/uploads/2021/06/ZBORNIK-Novi_Pocetak-2021.pdf

 

 

Projekt „Novi početak” sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu u iznosu od 1.017.634,34 kn.
Projekt sufinancira i Vladin ured za udruge.

#novi_pocetak

Kontakt osoba: iva.jovovic@udruga-let.hr

Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge LET.

PODIJELI ČLANAK