ŽENE I OVISNOST – ZDRAVSTVENI I SOCIJALNI ODGOVORI NA PROBLEM OVISNOSTI KOD ŽENA

 

 

 

 

Procjenjuje se da je u EU više od 30 milijuna žena (i 50 milijuna muškaraca) u dobi od 15 do 64 godine konzumiralo sredstva ovisnosti u nekom trenutku u životu. Žene i muškarci s problemom ovisnosti o drogama razlikuju se po društvenim karakteristikama, životnim uvjetima i obrascima konzumacije droga, kao i u posljedicama uporabe te brzini razvoja do problema ovisnosti.

Žene koje konzumiraju sredstva ovisnosti, češće će doživjeti stigmu te su u ekonomski nepovoljnijem položaju. Također, vrlo često dolaze iz obitelji u kojima već postoji problem ovisnosti, bile su žrtve zlostavljanja u djetinjstvu ili/i imaju psihijatrijske poremećaje.

Složeni problemi s kojima se suočavaju mnoge žene koje konzumiraju sredstva ovisnosti zahtijevaju koordinaciju i integriranu međusektorsku suradnju. Prema vodiču Europske agencije za droge, potrebe žena i njihove specifičnosti treba uzeti u obzir i uključiti ih u sve aspekte tretmana. Uključivanje žena u planiranje i razvoj relevantnih politika i programa može također značajno poboljšati usluge i povećati njihov doseg.

Novi vodič poziva na edukaciju stručnih suradnik u sustavu zdravstva i socijalne skrbi za pružanje usluga i odgovarajuće pomoći ženama, stvarajući sigurno okruženje kako bi im se olakšao pristup kvalitetnoj skrbi. Ujedno, postoji i potreba za provedbom više istraživanja koja se bave rodnim pitanjima u okviru područja ovisnosti, kao i za provedbom evaluacije različitih pristupa koji bi najbolje odgovorili na potrebe žena.

Jedini adekvatan način da se zadovolje raznolike i složene potrebe žena koje konzumiraju sredstva ovisnosti jest rodno osjetljiv pristup koji se temelji na integriranim uslugama i sustavnoj suradnji različitih sustava.

Više o priručniku Europske agencije za droge o ženama s problemom ovisnosti o drogama možete naći na sljedećem linku:

https://www.emcdda.europa.eu/publications/mini-guides/women-and-drugs-health-and-social-responses_en#section1