Novosti

Zahtjevi udruga prema nadležnim tijelima u procesu izrade programskih dokumenata za ESF+ 2021.-2027.

Zahtjevi udruga prema nadležnim tijelima u procesu izrade programskih dokumenata za ESF+ 2021.-2027. 

Udruga LET supotpisuje dokument sa zahtjevima udruga prema nadležnim tijelima u procesu izrade programskih dokumenata za ESF+ 2021.-2027.

Prema nadležnim tijelima uputit će se idući zahtjevi:

  1. Ravnopravni položaj udruga u odnosu na druge potencijalne prijavitelje na pozive s obzirom da udruge imaju najslabije financijske kapacitete uslijed nestabilnosti projektnog financiranja. 

Udruge daju značajan doprinos razvoju demokracije i sudjelovanja građana i građanki u javnom životu. Osim kontinuiranog predanog rada u širokom spektru područja djelovanja, organizacije su se posebno istaknule i svojim angažmanom tijekom perioda korona krize i u potresom pogođenim područjima Hrvatske. Tijekom prethodnog financijskog razdoblja, organizacije su jačale svoje kapacitete i provodile projekte sukladno nacionalnim i europskim pravilima i procedurama koje iziskuju ne samo programsku stručnost i predanost već i organizacijske i administrativne kapacitete.

Tražimo da se prilikom programiranja osiguraju pozivi na koje se udruge i druge organizacije civilnog društva mogu javiti kao prihvatljivi prijavitelji koji neće biti diskriminirani u odnosu na prijavitelje s institucionalnim kapacitetima. 

Sukladno Nacionalnoj razvojnoj strategiji 2030., u cilju jačanja društvene kohezije na temelju jednakih prilika i jednake brige za sve društvene skupine, predlažemo osigurati posebne linije financiranja u okviru ESF+ namijenjene udrugama i drugim organizacijama civilnog društva u svim područjima djelovanja imajući u vidu njihove kapacitete i za provedbu strateških projekata.

 

  1. Najmanje jednaki iznos sredstava koji je bio namijenjen udrugama u prethodnom ESF 2014-2020 razdoblju 

U prethodnom razdoblju taj iznos je odgovarao 5% iznosa za Operativni Program Učinkoviti Ljudski Potencijali, odnosno 80 milijuna EUR uz 15% nacionalnog sufinanciranja. Uz druge prioritete svjesni smo da je taj iznos bio i veći. Stoga, podsjećamo na obveze RH temeljem članka 9. Partnerstvo, Uredbe o uspostavi Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) na obveze: 

  1. “Države članice da osigurava konstruktivno sudjelovanje socijalnih partnera i organizacija civilnog društva u provedbi politika zapošljavanja, obrazovanja i socijalne uključenosti koje primaju potporu iz tematskog područja fonda ESF+ u okviru podijeljenog upravljanja.”
  2. “Države članice u svakom programu dodjeljuju odgovarajući iznos sredstava iz tematskog područja fonda ESF+ u okviru podijeljenog upravljanja za izgradnju kapaciteta socijalnih partnera i organizacija civilnog društva, među ostalim u obliku osposobljavanja, mjera umrežavanja i jačanja socijalnog dijaloga, te za zajedničke aktivnosti socijalnih partnera.”

 

  1. Osigurati dostatne provedbene kapacitete tijela u Sustavu upravljanja i kontrole ESI fondova koji će:
  1. pravovremeno osigurati predfinanciranje i odobravanje Zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZNS), sukladno ugovornim obavezama

Korisnici su svjesni odgovornosti provedbe i osiguravanja financijskih sredstava za nesmetanu provedbu projekata u skladu s ugovorom. Ukoliko provedbena tijela ne poštuju ugovorne obveze i ne pregledavaju izvješća sukladno propisanim rokovima, korisnik snosi rizik osiguravanja likvidnosti projekta i posljedično, redovnog namirenja financijskih obaveza na razini cijele organizacije. Upravo je redovno financijsko poslovanje preduvjet dobivanja projekata. Neprihvatljiva je praksa da kašnjenja provedbenih tijela na europskim fondovima uzrokuju poremećaj u redovnom poslovanju udruga i drugih organizacija civilnog društva.

 

  1. dosljedno, ispravno i razmjerno primjenjivati zakonodavstvo EU i nacionalni zakonodavni okvir te osigurati mehanizme pravnog tumačenja, kako bi se izbjegla proizvoljna interpretacija i primjena propisa (javna nabava, de minimis i sl.)  

 

  1. njegovati partnerski odnos i konstruktivnu komunikaciju s korisnicima, kontinuirano educirati i korisnike i stručne suradnike tijekom provedbe projekata osiguravajući zajednički pristup u rješavanju potencijalnih problema 

 

  1. unaprijediti sustav žalbi koji bi omogućio postupke pronalaska rješenja tijekom same provedbe

 

  1. Uspostaviti jasan, predvidljiv i odgovoran sustav najave poziva, uključujući 

(1) javno savjetovanje o nacrtima poziva (pozitivna praksa koja je postojala, ali je s vremenom napuštena tijekom ESF 2014.-2020.)

(2) trajno odustajanje od tzv. “najbržeg prsta” kao kriterija dodjele sredstava, kako bi se financirali projekti najbolje kvalitete, umjesto najbrže dostavljenih s minimalnim potrebnim brojem bodova na kriteriju kvalitete 

(3) izbjegavanje prakse raspisivanja natječaja mikro definiranjem predloženih intervencija za ostvarivanje cilja natječaja. Dosadašnja praksa rezultirala je gotovo istim projektima, za koje mnoge organizacije nemaju kapaciteta za provedbu, dok se gubi potencijal drugih kreativnih rješenja i intervencija kao mogućeg odgovora na postavljeni cilj ili potrebu. Predlažemo vratiti praksu definiranja ciljeva i očekivanih rezultata poziva kojima financirani projekti trebaju doprinijeti, te indikativnih umjesto definitivnih popisa prihvatljivih aktivnosti

(3) razvijanje mreže stručnih i neovisnih vanjskih procjenitelja, kako bi se osigurala vjerodostojnost procesa ocjenjivanja i dodjele sredstava, te čija bi imena bila javno dostupna. Praksa javne objave članova Povjerenstava za procjenu kvalitete u Hrvatskoj već postoji i ESF+ treba slijediti dostignute standarde transparentnosti

(4) osigurati tumačenje i provedbu de minimis i drugih pravila koje neće biti na štetu udruga kao neprofitnih organizacija od kojih neke provode gospodarske djelatnosti. 

Prema dosadašanjem tumačenju, čak su se i neprofitne aktivnosti u sklopu redovnih djelatnosti udruga smatrale profitnima ukoliko je riječ o udruzi koja ima gospodarsku djelatnost navedenu u svom Statutu. Učinak ovakvog tumačenja za civilno je društvo značio ograničenu mogućnost povlačenja sredstava iz EU fondova, a nejasno je ostalo na koji se način kontrolirao de minimis drugim neprofitnim organizacijama koje također imaju gospodarske i negospodarske djelatnosti.

 

Uoči novog 2021.-2027. financijskog razdoblja apeliramo da uvažite napore i iskustva udruga tijekom godina provođenja projekata financiranih sredstvima Europske Unije još od perioda 2007. pretpristupnog programa IPA, kao potencijal za unaprijeđenje kvalitete i ostvarivanje ciljeva programa.

 

 

21.07.2024. 16:31

Pravobraniteljica upozorava!!!

Brojni građani izgubili zdravstveno osiguranje, iščekuju odluku Ustavnog suda o zahtjevu pučke pravobraniteljice 10/07/2024 Preuzeto sa: ombudsman.hr Prošla je godina dana otkako je pučka pravobraniteljica ...
pročitaj više
15.07.2024. 12:40

Ljetno radno vrijeme

Vanjski rad – radno vrijeme tijekom ljeta Obavještavamo korisnike da tim za vanjski rad- mobilni outreach rad odnosno izmjena igala i štrcaljki i dalje radi, privremeno u ...
pročitaj više
12.07.2024. 12:04

Mediji o udruzi LET

Cijeli niz medija je popratio rad udruge LET u zadnjih par mjeseci: Članak u Novom listu Članak u Jutarnjem listu Prilog na RTL-u Prilog na ...
pročitaj više