EN
Novosti

Za društvo aktivnih mladih u svrhu suzbijanja elektroničkog nasilja

12.02.2017. 08:44 • Novosti

Priduži se POZITIVI !!!

Projekt: Za društvo aktivnih mladih u svrhu suzbijanja elektroničkog nasilja

Projekt je namijenjen korištenju novih medija i društvenih mreža sa ciljem uključivanja mladih na suzbijanju socijalne isključivosti,  a posebno razmatranje mogućih pozitivnih utjecaja interneta i društvenih mreža na kvalitetu života mladih.

Projekt posebice pridonosi osnaživanju mladih za sudjelovanje u zajednici jer osim što će biti educirani o pojedinim temama poput rizika socijalnog isključivanja i kako pomoći socijalno depriviranim mladima, mladi će aktivno sudjelovati na mijenjanju negativnih imidža među svojim vršnjacima koristeći moderne načine komunikacije. Također, mladi će učiti već etablirane stručnjake o tome kako da pridobiju nove mlade korisnike u svoje postojeće programe koristeći nove medije i načine komunikacije. Ali i koje nove usluge i servise organiziraju u svojim zajednicama.

 

 

 

Projekt pridonosi promoviranju ideje volonterstva jer će biti angažirano 7 volontera/ki koji će dobiti nova znanja i iskustva te će se također baviti promocijom ideje Dislajkam mržnju na internetu.

Projekt je orijentiran na mlade osobe i njihovu edukacije te osnaživanje kako bi sami mogli pridonijeti razvoju svojih zajednica.

Facebook zajednica POZITIVA kao središte aktivizma mladih ljudi u RH na području suzbijanja socijalne isključenosti.

PODIJELI ČLANAK