EN
Novosti

Ustavni sud suspendirao novi Obiteljski zakon

13.01.2015. 10:58 • Novosti

Dana 12. siječnja 2015. godine Ustavni sud Republike Hrvatske rješenjem je pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Obiteljskog zakona (NN, 75/14). Tim je rješenjem privremeno obustavljeno izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na temelju tog Obiteljskog zakona, te je određena primjena Obiteljskog zakona (NN, 6/03., 17/04., 136/04., 107/07., 57/11., 61/11. i 25/13.).

“Ustavni sud, do donošenja konačne odluke o podnesenim prijedlozima, vodeći se načelom pravne sigurnosti objektivnog pravnog poretka, a radi sprječavanja mogućih posljedica koje bi u praksi mogle nastati zbog primjene osporenih odredaba obiteljskog zakona iz 2014. godine, ocijenio potrebnim privremeno obustaviti izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji koje se na temelju tog zakona poduzimaju u praksi”, stoji u odluci Ustavnog suda. „Postupci započeti po novom nastavit će se po odredbama starog Obiteljskog zakona iz 2003. godine, a Ustavni sud je ustvrdio da je “za djelotvornu provedbu ovog rješenja u praksi nadležna je, u skladu s člankom 31. stavkom 3. Ustavnog zakona, Vlada Republike Hrvatske”.

PODIJELI ČLANAK