EN
Novosti

Uspješno završen projekt DESIrE !

27.01.2019. 18:13 • Novosti

Seksualni rad i njegova povezanost s trgovinom ljudima je sporno pitanje.

Kontroverze o seksualnom radu zapravo su toliko duboke da je i sama fraza “seksualni rad” također sporna.

U Europskoj uniji postoje različiti pristupi seksualnom radu, svaki s nacionalnim posebnostima.

 

 

 

 

Znanstvenici se ne slažu oko pristupa pristupu i postojanja odnosa između zakonodavstva i politike o seksualnom radu i trgovini ljudima.

Unatoč određenom napretku, trenutno je poduzeto premalo rigoroznih studija i posebno empirijskih studija kako bi se mogli donijeti konačni zaključci.

Ovaj projekt nastojao je popuniti tu prazninu.

Cilj projekta DESIrE bio je bolje razumijevanje utjecaja različitih pristupa zakonodavstvu o polnom radu i politika na prevalenciju trgovine ljudima.

Da bi se ispitala ova potencijalna korelacija, projekt DESIrE usredotočio se na četiri zemlje slučaja koje su usvojile vrlo različite pristupe u pogledu regulacije pružanja, olakšavanja i kupnje seksualnih usluga: Hrvatska, Nizozemska, Poljska i Švedska.

Smanjenje potražnje kao strategije za suzbijanje trgovanja ljudima u središtu je
zaključaka i preporuka koje također uzimaju u obzir potrebu priznavanja sociokulturnih
razlika između različitih regulatornih pristupa.

U zaključcima se razmatra potražnja
za seksualnim uslugama i uloga prava; uloga države u sprečavanju
iskorištavanja u industriji seksa; percepcija utjecaja regulatornog
pristupa i rizika seksualnog iskorištavanja u industriji seksa;
dodatne mjere potrebne za dopunu zakonske regulative o seksualnoj industriji
kako bi se smanjila eksploatacija i rizik od trgovine ljudima;
i društvene prakse i alternative zakonodavstvu koje mogu pomoći u
sprečavanju trgovine ljudima. Izvješće se završava nizom
preporuka za buduću provedbu i razvoj mjera za smanjenje potražnje u
cilju suzbijanja trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.

Sve publikacije nastale u okviru projekta nalaze se na web stranici Projekta DESIrE.

Projekt je bio financiran sredstvima Europske komisije i sufinanciran sredstvima Grada Zagreba.

PODIJELI ČLANAK