Novosti

Udruga LET podržala europsku incijativu

European Health Policy Platform Thematic Network on HIV, TB, viral hepatitis and STIs (Tematska mreža Platforme europske zdravstvene politike o HIV-u, tuberkulozi, virusnom hepatitisu i spolno prenosivim bolestima) izradila je  izjavu koju je podržala i udruga LET:

EUHPP Thematic Network on HIV, Hep and TB Joint Statement_Endorsement

Vođena u suradnji s Forumom civilnog društva EU o HIV/AIDS-u, virusnom hepatitisu i tuberkulozi, koji okuplja više od 60 partnerskih organizacija koje se bave ovim stanjima, EUHPP tematska mreža ima za cilj olakšati sudjelovanje nevladinih organizacija, uključujući one koje zastupaju ljude živjeti s HIV/AIDS-om, u razvoju i provedbi politika te u razmjeni informacija.

Naša Zajednička izjava skreće pozornost na nedostatke u zadovoljavanju potreba ljudi koji žive ili su najviše pogođeni HIV/AIDS-om, virusnim hepatitisom i tuberkulozom u EU i europskoj regiji te pruža primjere i preporuke za dobre prakse u standardima skrbi ( uključujući prekograničnu skrb) i u borbi protiv stigme i diskriminacije s kojima se suočavaju različite ključne populacije.

Izjava će se koristiti prilikom uključivanja u nadolazeće španjolsko predsjedanje EU-om, u kontekstu rada Europskog parlamenta i Europske komisije, kao i u angažmanu pojedinačnih država članica EU-a.

Globalna strategija za AIDS 2021-2026 i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) pozivaju na ponovno fokusiranje
o epidemijama virusnog hepatitisa, HIV-a i tuberkuloze u europskoj regiji. Kako nejednakosti pokreću
epidemije HIV/AIDS-a, osiguranje pristupa osobama u nepovoljnom položaju osobama s HIV-om ključno je za ispunjavanje ove mete.

Europska regija je raznolika u pogledu epidemiološkog opterećenja, zemlje istočne Europe i
središnja Azija suočava se s velikim problemom virusnog hepatitisa, HIV-a i tuberkuloze.

Za HIV/AIDS, Globalna strategija daje prioritet društvenim i uslugama koje treba postići do 2025.
Oni se nazivaju 10–10–10 ciljevi:

“Manje od 10% zemalja ima kazneno pravno i političko okruženje koje onemogućuje pristup
pravosuđu.
• Manje od 10% ljudi koji žive s HIV-om i ključnih populacija doživljava stigmu i
diskriminacija.
• Manje od 10% žena, djevojaka, osoba koje žive s HIV-om i ključnih populacija doživljavaju
rodna neravnopravnost i nasilje.”

Europska strategija WHO-a za HIV i virusni hepatitis 2022-2030 skreće pozornost na stanje regije
izvan staze za postizanje cilja 95/95/95 za HIV 2030.

To znači da 85,7% osoba s HIV-om zna njihov status i virusno su potisnuti. Od 2020., samo 60% jest.

 

 

 

 

 

 

 

08.06.2024. 17:19

Fingiranje demokracije!!!

Digitalnim barijerama protiv sudjelovanja javnosti: Više od 40 udruga traži od Ministarstva uprave da im omogući komentiranje zakona! Organizacije civilnog društva, njih 42 iz cijele Hrvatske, ...
pročitaj više
03.06.2024. 21:45

Dan prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj

Hrvatski Sabor donio je odluku o proglašenju 6. lipnja Danom prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj.   Mentalno zdravlje sastavna je i neizostavna komponenta ...
pročitaj više
28.05.2024. 21:21

Dobro jutro Hrvatska

Jutros smo bili na Dobro jutro Hrvatska sa #narancastaribica U svijetu se sve više govori o sindromu roditeljskog izgaranja, koliko je taj problem izraženiji kada ...
pročitaj više