Novosti

Udruga LET na Konferenciji socijalnih radnika

Konferencija socijalnih radnika

Sv.Martin na Muri

16.-18.05.2022.

Predstavnica udruge LET aktivno je sudjelovala na Konferenciji socijalnih radnika uz predstavljanje dolje navedenog Sažetka.

 

Sažetak:
e-mail: iva.jovovic@udruga-let.hr
Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET

MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA SOCIJALNIH RADNIKA U PRIVATNOM SEKTORU

Najviše socijalnih radnika zaposleno je u javnom sustavu socijalne skrbi, a najviše njih u centrima za socijalnu skrb. Sve veći broj socijalnih radnika radi u udrugama na pružanju socijalnih usluga u zajednici. Manji broj socijalnih radnika radi u privatnom sektoru. Upravo privatni sektor otvara niz mogućnosti za zapošljavanje socijalnih radnika. Socijalni radnici mogu biti od interesa za gospodarstvenike zbog svoje edukacije, poslova koje su naučili obavljati i osjetljivosti za razumijevanje problema drugih osoba. Kroz svoje školovanje, socijalni radnik uči o psihologiji, pedagogiji, sociologiji, obiteljskom pravu te mora poznavati uređenje školskog i zdravstvenog sustava, pravosuđa, zapošljavanja i gospodarstva. Socijalni radnici moraju imati razvijen pozitivan odnos prema ljudima, emocionalnu stabilnost, biti osjetljivi za probleme drugih i imati motivaciju da im pomognu. Tolerantni su prema drugima bez obzira na razlike u dobi, obrazovanju i kulturnom okruženju iz kojeg osoba dolazi, a osobito zbog socijalno nepovoljne situacije u kojoj se osoba može naći. Mogućnosti zapošljavanja u privatnom sektoru uključuju: rad u privatnim domovima za starije i nemoćne, rad u agencijama koje pružaju podršku istim zatim rad na poslovima upravljanja ljudskim resursima i zapošljavanja. Nadalje, tu su poslovi medijacije u gospodarstvu, provođenje istraživanja, savjetodavni rad sa zaposlenicima i klijentima, planiranje, poslovi provođenja edukacija kao i poslovi na području organiziranja i razvoja zajednice. Socijalni radnici educirani su kako provesti kriznu intervenciju, evaluaciju, zastupanje, zagovaranje i osnaživanje pojedinaca kao i grupa te provođenje socijalne akcije. Poznaju proces socijalnog planiranja i menadžmenta te detaljno znaju voditi i izrađivati dokumentaciju. Navedena znanja i vještine su od velike koristi poslodavcima iz privatnog sektora koji toga nisu ni svjesni, a sami socijalni radnici udruženi kroz svoja stručna tijela trebaju aktivno promovirati svoju struku i stručne kompetencije. Trebalo bi pozivati gospodarstvenike na stručne skupove, Dane karijera koje organiziraju fakulteti i Sajmove poslova koje provode organizacije za zapošljavanje, a sve sa svrhom razumijevanja kako navedene kompetencije mogu privatnim poslodavcima biti od koristi.

Ključne riječi: zapošljavanje, privatni sektor, gospodarstvo

 

08.06.2024. 17:19

Fingiranje demokracije!!!

Digitalnim barijerama protiv sudjelovanja javnosti: Više od 40 udruga traži od Ministarstva uprave da im omogući komentiranje zakona! Organizacije civilnog društva, njih 42 iz cijele Hrvatske, ...
pročitaj više
03.06.2024. 21:45

Dan prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj

Hrvatski Sabor donio je odluku o proglašenju 6. lipnja Danom prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj.   Mentalno zdravlje sastavna je i neizostavna komponenta ...
pročitaj više
28.05.2024. 21:21

Dobro jutro Hrvatska

Jutros smo bili na Dobro jutro Hrvatska sa #narancastaribica U svijetu se sve više govori o sindromu roditeljskog izgaranja, koliko je taj problem izraženiji kada ...
pročitaj više