Novosti

Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima – 30.07.2022.

Svake godine 30. srpnja, obilježava se Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima. Na taj dan nastoji se organiziranjem različitih akcija na međunarodnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini podići svijest javnosti, spriječiti ovaj zločin i pokazati solidarnost sa žrtvama.

Jedan od većih globalnih problema koji utječe na život i krši temeljna ljudska prava, integritet i zdravlje milijuna ljudi diljem svijeta je trgovanje ljudima. Trgovanje ljudima nastaje kao posljedica loše gospodarske situacije u nekoj zemlji, neravnopravnosti spolova, socijalne isključenosti, nejednakih mogućnosti zapošljavanja na tržištu rada, ekonomske nejednakosti i korupcije, ali i ratova i velikih katastrofa. Osobe koje žive na margini društva – siromašni, nezaposleni i migranti su pod najvećim rizikom.

Iskorjenjivanje trgovine ljudima neizbježno je dugotrajan proces koji zahtijeva uklanjanje brojnih temeljnih uzroka problema (poput rodne nejednakosti, siromaštva, prava manjina, obrazovanja i zdravstvene skrbi) te onemogućavanje djelovanja kriminalnih mreža.

Trgovanje ljudima, ili kako se još naziva moderno ropstvo, znači prodaju ljudskih bića u svrhu seksualnog iskorištavanja (prisilna prostitucija, izrada pornografskog materijala, prinudno sklapanje brakova), radne eksploatacije na gradilištima, poljoprivrednim dobrima i domaćinstvima, prisilnog prosjačenja, nelegalnog usvajanja i prisilnog oduzimanja organa.

Postoji bezbroj metoda kojima se trgovci ljudima koriste za pronalaženje novih žrtava, a najčešće su to sklapanje “prijateljstava”, direktno ili putem interneta, lažni oglasi za posao te posredovanje prilikom zapošljavanja u inostranstvu.

 

Prema podacima Ujedinjenih naroda (UN) , djeca čine gotovo trećinu žrtava trgovine ljudima širom svijeta, dok Međunarodna organizacija rada procjenjuje da su 21 milijun osoba žrtve prisilnog rada na globalnom nivou.

Izvor:

https://romi.hr/vijesti-rnv/print/svjetski-dan-borbe-protiv-trgovanja-ljudima

20.02.2024. 09:58

Zagreb Zovi

Zagreb-Zovi  Zaštiti sebe i druge od HIV/AIDS-a, Hepatitisa i drugih krvlju prenosivih bolesti. Anonimno, besplatno i bez pitanja možeš dobiti novi pribor i ostaviti stari. ...
pročitaj više
15.01.2024. 12:24

Mladi i ovisnosti- što pokazuju istraživanja?

Svaki treći srednjoškolac svakodnevno puši Do kraja srednje škole vjerojatno će svaki treći (a u nekim sredinama i svaki drugi) učenik probati marihuanu Mladi koji ...
pročitaj više
11.01.2024. 20:59

Ne dirajte odbačeni pribor!!!

U splitskom kvartu puno narkomanskih igala i šprica. Ljudi bijesni i očajni Piše: Lukrecija Žderić 19:55, 11. siječnja 2024. Link  FOTO: INDEX ODBAČENE narkomanske igle dugogodišnji ...
pročitaj više