Novosti

Sektorska analiza za utvrđivanje prioritetnih područja financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva iz javnih izvora u 2023. godini

Poštovane, poštovani,

zahvaljujemo na pozivu da doprinesemo dokumentu Sektorska analiza za utvrđivanje prioritetnih područja financiranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva iz javnih izvora u 2023. godini.

Smatramo važnim napomenuti da je ovo dobra i redovita praksa Ministarstva pravosuđa i uprave koja nije prisutna kod svih davatelja financijskih podrški.

Međutim, s obzirom na višegodišnji angažman dolje spomenutih organizacija civilnoga društva u ovom području rada, navodimo sljedeće primjedbe, zapažanja i prijedloge za intervencije i poboljšanja analize.

  • Aktualnost analize

U sektorskoj analizi prošle i ove godine nije uzet u obzir utjecaj pandemije COVID-19 na zatvorsku populaciju te nisu pretpostavljene ni ohrabrene intervencije koje bi pridonijele smanjenju štete po mentalno i fizičko zdravlje zatvorenika/zatvorenica uzrokovanih ograničenjima i nesigurnošću koju je ova okolnost imala i još uvijek ima na ovu populaciju.

Također, analiza propušta osvrnuti se na kontekst povećanja broja zatvorske populacije te kakve implikacije ta činjenica ima na planirane intervencije. Smatramo da je također potrebno uzeti u obzir pogoršanje šireg društveno-ekonomskog okruženja koje utječe i na ovu korisniču populaciju te produbljuje njihove potrebe.

  • Korisničke skupine

Smatramo da bi dio sektorske analize koji se odnosi na opis glavnih korisničkih skupina, njihova broja i potreba trebao biti podrobniji kako bi Ministarstvo moglo usmjerenije planirati tretmanske intervencije te kako bi udruge/organizacije civilnoga društva mogle predlagati kvalitetnija rješenja.

Postojeći opis prikazuje zatvorenike kao homogenu skupinu i propušta identificirati različite skupine zatvorske populacije koje se suočavaju s različitim problemima i imaju različite potrebe.

Primjerice, sektorska analiza referira se na maloljetnike koji izvršavaju kaznu maloljetničkog zatvora ili odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod.

Međutim, sektorska analiza ne diferencira maloljetnike i punoljetne zatvorenike u opisu problema i potreba. Dokument ne navodi bilo kakve specifičnosti te populacije.

Smatramo da je potrebno podrobnije analizirati potrebe i probleme maloljetnika u zatvorskom sustavu kako bi se definirale specifične i ciljane intervnecije za tu populaciju. Isti komentar odnosi se i na druge ranjive skupine, poput nacionalnih manjina, zatvorenica majki, osoba s problemom ovisnosti, osoba u riziku od beskućništva, recidivista i slično.

  • Prioriteti koji se financiraju natječajem

Sektorska analiza obrazlaže način doprinosa udruga/organizacija civilnog društva rješavanju identificiranih problema u više područja (rad zatvorenika, obrazovanje zatvorenika, slobodno vrijeme zatvorenika, područje estetizacije i humanizacije životnog prostora zatvorenika, područje posebnih programa tretmana zatvorenika, očuvanje obiteljskih odnosa, postpenalni prihvat, područje povećanja kapaciteta službenika zatvorskog sustava i probacije).

Nije jasno na temelju čega se donosi konačna odluka o prioritetima natječaja koji se temelji na sektorskoj analizi, s obzirom na činjenicu da se neka od gore navedenih područja ne adresiraju natječajem.

Primjerice, u prošlogodišnjem natječaju područje očuvanja obiteljskih odnosa kao prioritet financiranja nije postojalo, unatoč razornom utjecaju ograničenja uvedenih zbog pandemije upravo na ovaj segment resocijalizacije.

  • Planirana sredstva Natječaja

U dokumentu se konstatira činjenica povećanja broja zatvorenika i maloljetnika koji izdržavanju kaznu zatvora, kaznu maloljetničkog zatvora i odgojnu mjeru upućivanja u odgojni zavod te broja osoba u istražnom zatvoru, u odnosu na prethodne godine. Tako je broj zatvorenika povećan sa 4300 na 4700, a broj osoba drugih formalno-pravnih kategorija sa 6300 na 7300. Istovremeno, nije došlo do povećanja kapaciteta Ministarstva, odnosno povećanja broja stručnjaka koji rade s ciljanom skupinom u zatvorskom sustavu.

U kontekstu djelovanja udruga, nije predviđeno povećanje sredstava za Natječaj za financiranje projekata i programa udruga usmjerenih pružanju potpore provođenju programa postupanja/izvršavanja kazne zatvora u 2023. godini.

Planirani iznos od 3.500.000,00 kn je isti kao i u prošlogodišnjem natječaju. To znači da veći broj zatvorenika i maloljetnika neće biti adekvano obuhvaćen uslugama u kontekstu poštovanja ljudskih prava i dostojanstva zatvorenika te njihova osposobljavanja za život na slobodi.

Smatramo da je potrebno zagovarati raspodjelu većeg udjela lutrijskih sredstava za ovaj Natječaj, s obzirom na značajno povećanje broja zatvorske populacije te negativnog utjecaja pandemije.

Osim toga, sukladno Strateškom planu Ministarstva pravosuđa za razdoblje 2020.-2022. (Posebni cilj 1.3. – 1.3.1.2.), planira se progresivno povećanje broja sklopljenih ugovora s udrugama/organizacijama civilnoga društva.

Tako ciljana vrijednost sklopljenih ugovora za 2022. godine iznosi 25. Planirana sredstva i, sukladno tome, planirani broj ugovora za 2023. (10-20 projekata) predstavljaju regresiju te su daleko od razvojne vizije koju Stateški plan ima.

Također, udruge okupljene u Platformu za resocijalizaciju, neformalnu mrežu organizacija civilnog društva koje djeluju u ovom području, navode i izazove s kojima se susreću kod ugovaranja i provedbe financiranih projekata i programa. Neke od njih su:

  • Smanjenja proračuna pri ugovaranju, posebno u dijelu indirektnih troškova i troškova plaća.
  • Kontinuitet rada i opsežne evaluacije koje dokazuju uspješnost u provedbi nisu dodatno bodovani.
  • Nedostatnost kvalitetnih podataka, analiza i istraživanja o potrebama korisničke populacije zbog čega je teško pristupiti kvalitetnoj pripremi projekata i programa.

Podržavamo Ministarstvo u nastojanju kvalitetne provedbe Natječaja, kako bi se razvili učinkoviti i svrsishodni projekti i programi.

Nudimo svoju punu podršku u ostvarenju tog cilja te pozivamo Ministarstvo da intenzivnije uključi sve udruge u proces konzultacija pri definiranju prioriteta i drugih parametara Natječaja.

Udruge potpisnice:

Udruga LET

Ambidekster klub

PET PLUS

Udruga za kreativni socijalni rad

Status M

Roditelji u akciji

 

 

 

08.06.2024. 17:19

Fingiranje demokracije!!!

Digitalnim barijerama protiv sudjelovanja javnosti: Više od 40 udruga traži od Ministarstva uprave da im omogući komentiranje zakona! Organizacije civilnog društva, njih 42 iz cijele Hrvatske, ...
pročitaj više
03.06.2024. 21:45

Dan prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj

Hrvatski Sabor donio je odluku o proglašenju 6. lipnja Danom prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj.   Mentalno zdravlje sastavna je i neizostavna komponenta ...
pročitaj više
28.05.2024. 21:21

Dobro jutro Hrvatska

Jutros smo bili na Dobro jutro Hrvatska sa #narancastaribica U svijetu se sve više govori o sindromu roditeljskog izgaranja, koliko je taj problem izraženiji kada ...
pročitaj više