Novosti

Savjetovanje i radionice u okviru projekta Novi početak

Projekt Novi početak provodi Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku.

Cilj projekta je stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu, a isto se planira postići: jačanjem kapaciteta pojedinih udruga, umreživanjem udruga, povezivanjem sa dionicima iz raznih institucijama te predstavnicima županija i jedinica lokalne samouprave.

Projektom želimo stvoriti uvjete za što lakši povratak i uključivanje u društvo bivših osuđenika. Uslijed izvršavanja kazne zatvora dolazi do socijalne isključenosti pojedinaca iz zajednice koja se ogleda prije svega u prestanku radnog odnosa, prekidom socijalnih kontakata pri čemu vrlo često dolazi do
prestanka, do tada uspostavljenih emocionalnih veza.

Poseban naglasak treba staviti na obiteljske odnose zatvorenika/osuđenika i članova njegove obitelji koji u tom periodu prolaze kroz izazovno i teško razdoblje. Kako bi povratak u društvo i obitelj bio što brži i
jednostavniji potrebno je dodatno osnažiti svakog pojedinca koji je bio na izvršenju kazne
zatvora kroz informiranje o pravima koja možete ostvariti u zajednici kao i savjetovanju o uspostavljanju skladnih i kvalitetnih obiteljskih odnosa.

Udruga LET i Društvo za socijalnu podršku nude pomoć kroz savjetovalište u okviru kojega bivši zatvorenici mogu dobiti informacije o Vašim obvezama koje treba učiniti po izlasku iz zatvora kao i eventualnim mogućnostima ostvarivanja pojedinih prava kako bi se što brže reintegrirali u zajednicu. Poseban naglasak stavljamo na razvijanje i jačanje socijalnih kompetencija, obiteljskih odnosa te razvoj i osnaživanje roditeljskih vještina.

Osobe koje su izašle iz kaznenih ustanova, u Društvu za socijalnu podršku mogu dobiti:

– savjetovanje i potrebne podatke o koracima koji se trebaju poduzeti po izlasku iz zatvora
– informacije o postojećim pravima unutar sustava socijalne skrbi i preduvjetima koji se moraju imati za njihovo ostvarivanje
– informiranje o socijalnim uslugama koje se pružaju u lokalnoj zajednici.

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET nudi savjetovanje o roditeljskim vještinama i
provodi stručne radionice o njihovom unapređenju. Kroz savjetovanje će korisnici imati priliku
otvoreno govoriti o svojim iskustvima i doživljajima, bez osuđivanja, kritiziranja i opominjanja te će moći ojačati svoje kompetencije, osvijestiti svoje postupke i poboljšati komunikaciju i kvalitetu odnosa s djecom i supružnikom.

Projekt „Novi početak“ su sufinancirali Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja“. 

Vrijednost projekta: 1.197.216,87 kuna.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge LET.

 

 

20.02.2024. 09:58

Zagreb Zovi

Zagreb-Zovi  Zaštiti sebe i druge od HIV/AIDS-a, Hepatitisa i drugih krvlju prenosivih bolesti. Anonimno, besplatno i bez pitanja možeš dobiti novi pribor i ostaviti stari. ...
pročitaj više
15.01.2024. 12:24

Mladi i ovisnosti- što pokazuju istraživanja?

Svaki treći srednjoškolac svakodnevno puši Do kraja srednje škole vjerojatno će svaki treći (a u nekim sredinama i svaki drugi) učenik probati marihuanu Mladi koji ...
pročitaj više
11.01.2024. 20:59

Ne dirajte odbačeni pribor!!!

U splitskom kvartu puno narkomanskih igala i šprica. Ljudi bijesni i očajni Piše: Lukrecija Žderić 19:55, 11. siječnja 2024. Link  FOTO: INDEX ODBAČENE narkomanske igle dugogodišnji ...
pročitaj više