EN
Novosti

REZULTATI ISTRAŽIVANJA RIZIKA HIV-A MEĐU SEKSUALNIM RADNICAMA U ZAGREBU I SPLITU, 2014.

26.09.2014. 09:04 • Novosti

Situacija u Hrvatskoj
U Hrvatskoj je prvo istraživanje rizičnih ponašanja i izloženosti  nasilju među seksualnim radnicama provedeno 2008. godine.  Rezultati su pokazali priličnu proširenost rizika te rašireno iskustvo nasilja od strane klijenata.

Nešto više od trećine  sudionica u istraživanju, poglavito one koje su intervjuirane  u Splitu, intravenski je ubrizgavalo drogu. Ove podatke treba čitati imajući u vidu kako je do sada jedina studija o zarazi  HIV-om među seksualnim radnicama u Hrvatskoj utvrdila da  je raširenost HIV-a među seksualnim radnicama više stotina
puta veća nego među ostalim ženama.

Brosura-za-seks-radnice-2

Tko je sudjelovao u istraživanju 2014. godine?

77 sudionica je ispunilo upitnik u Splitu, te 79 u Zagrebu u razdoblju između veljače i lipnja 2014. godine. Oko dvije
trećine svih anketiranih je završilo srednju školu.
• Prosječna dob sudionica: Split = 34 godine, Zagreb = 38
godina
• 67,5% sudionica bilo je nezaposleno, 6% u stalnom radnom
odnosu, 16% u privremenom radnom odnosu, a 10% ih
je studiralo
• 16% sudionica bilo je u braku, 37% u stalnoj vezi, a 47,5%
nije bilo u vezi

PODIJELI ČLANAK