Novosti

Razvijanje i jačanje roditeljskih vještina bivših zatvorenika

Preuzeto sa:
DJECA ČIJI SU RODITELJI NA IZDRŽAVANJU KAZNE ZATVORA

UDK:343.261-055.2-053.2
Lorena Brkić

Pregledni rad
Sažetak:
Ovaj rad donosi pregled literature o problemima djece za vrijeme izdržavanja kazne zatvora njihovih roditelja. Poseban naglasak je stavljen na prikaz utjecaja roditeljevog izdržavanja kazne zatvora na dijete, te na važnost održavanja odnosa dijete – roditelj tijekom roditeljevog izdržavanja kazne zatvora. Također, istaknuli smo važnost osiguravanja potpore djeci čiji su roditelji u zatvoru putem europskih organizacija civilnog društva, tijela javnih vlasti, javnih ustanova i organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. Saznanja iz ovog i drugih znanstvenih članaka su upotrjebljena kako bi se razgovaralo o mogućnostima uvođenja alternativnih oblika prakse u hrvatske zatvore.

Ključne riječi: dijete čiji je roditelj na izdržavanju kazne zatvora, najbolji interes djeteta, dijete koje je rođeno tijekom majčinog izdržavanja kazne zatvora, roditelj zatvorenik

Zagovaranjem Pravobraniteljice za djecu u Hrvatskoj su tek 2010. godine ustrojene evidencije posjeta djece roditeljima u zatvoru. Prema istima je tijekom 2010. u zatvorima, kaznionicama, maloljetničkom zatvoru i odgojnim zavodima 1 676 roditelja imalo 5 405 posjeta djece. Manje posjeta djece bilježi se u poluotvorenim i otvorenim uvjetima izdržavanja kazne zatvora gdje velik broj zatvorenika koristi izlaske za posjet obitelji. U tom slučaju susreti djece i roditelja zatvorenika odvijaju se u mjestu prebivališta ili boravišta. Na učestalost kontakta između djeteta i roditelja zatvorenika utječu različiti čimbenici kao što su: udaljenost kaznionica i zatvora od mjesta prebivališta obitelji, materijalne mogućnosti obitelji, obiteljski odnosi i suradnja roditelja koji skrbi o djetetu ili skrbnika djeteta, odluka samog zatvorenika u vezi dolaska djeteta u zatvor ili kaznionicu (Ministarstvo pravosuđa, 2010.).

Prema Zakonu o izvršavanju kazne zatvora propisana je razlika u učestalosti posjeta maloljetne djece i ostalih članova obitelji. Članovi obitelji zatvorenika imaju pravo na posjete dva puta mjesečno i blagdanom u trajanju najmanje jedan sat, dok maloljetna djeca mogu posjećivati roditelja zatvorenika svaki tjedan i blagdanom. Maloljetna djeca do četrnaest godina navedeno čine u pratnji člana obitelji ili skrbnika.

Posebne potrebe djece čiji su roditelji u zatvoru prepoznate su i u odredbi koja propisuje dužnost kaznionice odnosno zatvora da u skladu sa svojim mogućnostima posebno opremi prostore za posjet djece. Zakonska novina i u ovom slučaju rezultat je obilazaka Pravobraniteljice i njezinih suradnika zatvoru u Karlovcu i Kaznionici u Lipovici – Popovači.
U svim zatvorima i kaznionicama odvojeni su prostori za kontakte roditelja zatvorenika s djecom. Ostvarivanje humanog kontakata djeteta s roditeljem u zatvoru nastojalo se postići opremanjem s namještajem koji je prilagođen djeci, dekoracijama u boji, dječjim radovima na zidu, plakatima, igračkama, slikovnicama, stripovima, časopisima za mlade, sredstvima za crtanje. Osim navedenog, velik trud uložio se u oslikavanje zidova s dječjim motivima. U pojedinim kaznenim tijelima osmišljen je i vanjski prostor za djecu koja su u posjetu roditelju (Ministarstvo pravosuđa, 2010.).

Prostor prilagođen djeci (child friendly) i prijateljska atmosfera umanjuju djetetov strah i zbunjenost. Dijete će osjećati da ga se cijeni i da ga se ne smatra kriminalcem.
Ostvarivanje roditeljske uloge, održavanje odnosa između roditelja i djeteta, zajednički sadržaji mogu utjecati na smanjenje problema u ponašanju i školi, te na smanjenje emocionalnih i socijalnih teškoća. Upravitelji zatvora informirali su Ured pravobraniteljice za djecu kako zatvorenici izražavaju zadovoljstvo promjenama, dok zaposlenici izjavljuju da je atmosfera za vrijeme posjeta nakon uređenja child friendly okružja ugodnija te je komunikacija između roditelja i djece bogatija i raznolikija.

Prostor prilagođen djeci rezultirao je smanjenjem potrebe za reguliranjem dječjeg ponašanja od strane roditelja i zaposlenika za vrijeme posjeta (Gabelica Šupljika, 2009.).

Zamjenica pravobraniteljice za djecu mr. sc. Maja Gabelica Šupljika upozorava kako se nakon početnih ulaganja 2010. godine child friendly okružja nisu dodatno oplemenjivala i obogaćivala igračkama i didaktičkom opremom ili se opremanju navedenog prostora pristupa formalno. Neke kaznionice su iznimno siromašne opremom: nemaju nikakvih igračaka, slikovnica, pribora za crtanje. Oslikani zidovi jedini su dokaz da je riječ o prostoru prilagođenom djeci. Stoga je Ured pravobraniteljice u više navrata uputio preporuke Upravi za zatvorski sustav o daljnjem kontinuiranom ulaganju u prostore prilagođene djeci.

Koliko god stručnjaci i djelatnici zatvorskog sustava težili poticanju održavanja kontakta između djeteta i roditelja zatvorenika ponekad navedeno nije najbolje moguće rješenje u
danoj situaciji. Ukoliko je riječ o roditelju koji je u zatvoru nakon obiteljskog nasilja postavlja se pitanje da li je navedeno u najboljem interesu djeteta. Složenost situacije ne smije obeshrabriti djelatnike zatvorskog sustava da djeluju u svrhu ponovnog utemeljenja odnosa između djeteta i roditelja, ali nikako ne smiju prisiljavati dijete na posjećivanje roditelja ukoliko ono to ne želi. Isto tako ponekad roditelji ne žele održavati kontakt s djetetom za vrijeme izdržavanja kazne zatvora zbog različitih razloga. Najčešće je riječ o zaštitničkom stavu roditelja prema djetetu gdje se dijete želi zaštiti od različitih negativnih utjecaja kao što su: pretraga prilikom posjeta zatvoru, negativni emocionalni utjecaj zbog kratkog trajanja susreta i ponovnog rastanka, viđenje roditelja u zatvorskom okruženju i drugo. Također, ponekad je razlog roditeljevog odbijanja održavanja kontakta s djetetom prevelik emocionalni uteg i za samog roditelja.
Paradoks roditeljevog zaštitničkog stava posljedično se ogleda u djetetovoj većoj zabrinutosti za roditelja, koja dakako proizlazi iz neznanja i neinformiranosti.

Dopisivanje, telefonski razgovor i paketi

Odredbe Zakona o izvršavanju kazne zatvora koje se odnose na dopisivanje i telefonski razgovor, a koje valja istaknuti vezane su uz podmirenje troškova navedenog od strane zatvorenika. Ispravno bi bilo omogućiti sufinanciranje dijela troškova dopisivanja i telefonskog razgovora roditeljima zatvorenicima koji nemaju dovoljno sredstava za zadovoljavanje navedene potrebe.
Istovjetno tomu, valjalo bi provoditi praksu sufinanciranja dijela troškova djetetu koje odlazi u posjet roditelju zatvoreniku, a nema dovoljno sredstava za podmirenje troškova putovanja. Slično odredbama koje se odnose na posjete zatvoreniku, zakon propisuje ograničenje broja primljenih paketa u određenom vremenskom razdoblju.
Stoga, zatvorenik ima pravo jedanput mjesečno i prigodom blagdana primiti paket s dopuštenim stvarima od članova obitelji, a po odobrenju upravitelja i druge osobe. Za razliku od odredbi koje se odnose na posjete zatvoreniku, u ovom slučaju nema razlike u postupanju ukoliko je pošiljatelj paketa dijete čiji je roditelj na izdržavanju kazne zatvora.

Udruga LET provodi program “Razvijanje i jačanje roditeljskih vještina bivših zatvorenika”.
Za više informacija kontaktirajte nas putem let@udruga-let.hr ili 01 5803 726

#Za_jedno #FamilyIsFamily

08.06.2024. 17:19

Fingiranje demokracije!!!

Digitalnim barijerama protiv sudjelovanja javnosti: Više od 40 udruga traži od Ministarstva uprave da im omogući komentiranje zakona! Organizacije civilnog društva, njih 42 iz cijele Hrvatske, ...
pročitaj više
03.06.2024. 21:45

Dan prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj

Hrvatski Sabor donio je odluku o proglašenju 6. lipnja Danom prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj.   Mentalno zdravlje sastavna je i neizostavna komponenta ...
pročitaj više
28.05.2024. 21:21

Dobro jutro Hrvatska

Jutros smo bili na Dobro jutro Hrvatska sa #narancastaribica U svijetu se sve više govori o sindromu roditeljskog izgaranja, koliko je taj problem izraženiji kada ...
pročitaj više