EN
Novosti

Razvijanje i jačanje roditeljskih vještina bivših zatvorenika

17.07.2017. 08:17 • Novosti

Zatvorenici su jedna od najviše marginaliziranih i socijalno isključenih društvenih skupina. Prema Hamley i sur. (2013.) većina njih, i prije dolaska u zatvor, suočena je s različitim oblicima isključivanja iz društva, na primjer, u vezi s obiteljskim i zdravstvenim problemima, kao i sa slabim vještinama na tržištu rada.

 

Pri izlasku iz zatvora, postoji značajan rizik da će se socijalna isključenost s kojom se suočavaju zatvorenici nastaviti, jer su suočeni s diskriminacijom na tržištu rada kao i s poteškoćama reintegracije u zajednicu.

 

Zapošljavanje je, prema Graffam i sur. (2004.), ključno za uspješnu reintegraciju bivših zatvorenika i zatvorenica. Zaposlenje osigurava više od materijalnog dohotka potrebnog za adekvatne životne uvjete.

Ono osigurava određenu strukturu i rutinu, ispunjava vrijeme, daje šansu za proširenje socijalne mreže i uključivanje s drugim produktivnim pripadnicima zajednice. Upravo je zapošljavanje vrlo bitan segment jer samim zatvorenicima daje šansu za ponovni početak i ravnopravan status u zajednici.

Unatoč navedenom bivši zatvorenici se susreću sa značajnim brojem ograničenja vezanih za stabilno zaposlenje, što uključuje manjak iskustva u radnom okruženju, slabe vještine ali i što je vrlo značajno-stigmu jer je posjedovanje dosjea ključno ograničenje u obavljanju samog posla. Neki autori potvrđuju ovu tezu ističući kako se nezaposlenost bivših zatvorenika može objasniti stigmatizacijskim učincima koje ima kriminalni dosje te da ne mora nužno biti rezultat institucionalnih nedostataka kaznenog režima.

Prema nekim autorima, postoje brojni osobni uvjeti koji mogu predstavljati barijeru pri zapošljavanju. Bivši zatvorenici i zatvorenice mogu imati niz psiholoških problema poput depresije, niskog samopouzdanja i slabe motivacije, te mentalnih i/ili zdravstvenih poteškoća i poremećaja kao i problema u ponašanju. Sukladno navedenom, odnosno važnosti zaposlenja za reintegraciju zatvorenika, potrebno je raditi na povećanju mogućnosti njihova zapošljavanja tijekom i nakon izvršenja kazne zatvora.

Izvor: www.roda.hr

Udruga LET provodi projekt “Razvijanja i jačanja roditeljskih vještina bivših zatvorenika” kroz radionice, pravno savjetovanje i grupu podrške.

Slobodno nas kontaktirajte!!!

_504642_teenabuse300

PODIJELI ČLANAK