Novosti

Provedbeni program razvoja dječje i adolescentne psihijatrije u bolničkoj zdravstvenoj skrbi

Udruga LET objavila je komentare u e-savjetovanju na Provedbeni program razvoja dječje i adolescentne psihijatrije u bolničkoj zdravstvenoj skrbi koji definira mjere za provedbu ciljeva definiranih u Nacionalnom planu razvoja zdravstva za razdoblje do 2027. godine i Strateškom okviru razvoja mentalnog zdravlja do 2030. godine.

Link na tekst Provedbenog programa

 

Prvi sveučilišni e-udžbenik: Dječja i adolescentna psihijatrija - PLIVAmed.net

 

Smatramo da je potrebno decentralizirati dječju i adolescentnu psihijatriju i navedene odjele barem na 5 regionalnih centara: Zagreb, Rijeka Split, Osijek i Dubrovnik kako bi RH što bolje bila pokrivena sa navedenim stručnjacima i pripadajućim odjelima.

Bitan faktor u liječenju je blizina zdravstvene ustanove kako bi roditelji i djeca mogli imati lakši pristup zdravstvenim uslugama i kako bi roditelji češće mogli posjećivati svoju djecu.

Također, smatramo da je potrebno povećati ciljni pokazatelj na najmanje 100 psihijatara sa subspecijalizacijom iz dječje i adolescentne psihijatrije sukladno preporukama sa stručnog skupa: “Danas postoji u Hrvatskoj oko 50 dječjih psihijatara, potrebno ih je barem dvostruko više da bi se zadovoljile potrebe djece s psihičkim smetnjama.”(Izvor: Aktuelno stanje dječje i adolescentne psihijatrije- organizacijska pitanja, sadašnje stanje i buduće perspektive (CROSBI ID 620506) Prilog sa skupa u zborniku | sažetak izlaganja sa skupa www.croris.hr/crosbi/publikacija/prilog-skup/620506  6. Hrvatski psihijatrijski kongres s međunarodnim sudjelovanjem, Hrvatska psihijatrija u kontekstu etičko- pravnih i društvenih propitivanja, od 9. do 11. listopada 2014. Hotel internacional, Zagreb, Knjiga sažetaka, / Jukić, Vlado (ur.). Zagreb, 2014. str. 26-26)

Udruga LET u svom radu radi sa mladima koji su u riziku ili koriste droge, tu najčešće nailazimo na korištenje amfetamina, speeda i drugih tzv. “festivalskih” droga.

Zatim radimo sa mladima koji su žrtve cyberbullying-a, tj. vršnjačkog elektroničkog nasilja.

Također radimo sa jednoroditeljskim obiteljima i najčešći problemi sa kojima se susrećemo su konfliktni razvodi koji razdiru obiteljske odnose i mladi ih teško podnose.

Tu je i gubitak roditelja, iznenadna smrt u obitelji. Teška za djecu i mlade svih dobnih skupina.

Podržavamo stavove prof. Begovca, psihijatra sa iskustvom u radu sa djecom i mladima:

“Profesor Begovac ističe da je važno odvojiti dječju od psihijatrije za odrasle. Jer osim što se dječje pacijente drukčije tretira, dječja psihijatrija značajno pridonosi drugim službama zaštite mentalnog zdravlja.

“Često kažemo da dječji psihijatar ima dva pacijenta – dijete i disfukcionalne roditelje pred sobom. To naglašava činjenicu da su djeca dio većeg sustava, a to je obitelj. Ne može se ponekad isključivo raditi samo sa djetetom, a da se zanemari njegova neposredna okolina, odnosno odnosi koji vladaju između djeteta (braće, sestara) i njihovih roditelja.”

Izvor: https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/roditelji-zbog-ovih-simptoma-dijete-trebate-odvesti-psihijatru-20140613

Dječja i adolescentna psihijatrija se bavi liječenjem psihičkih poremećaja djece i adolescenata od rođenja pa do dobi od oko 25 godina, što se danas smatra gornjom granicom adolescencije.

Rad s djecom podrazumijeva i rad s obitelji malog pacijenta s kojom se provodi psihijatrijski intervju, psihodinamska procjena obiteljskog sistema i savjetovanje oba roditelja i djeteta/adolescenta.

Najčešći psihički problemi s kojima se susreću liječnici u praksi jesu posljedica prepreka koje su se pojavile u normalnom psihološkom razvoju pojedinca, a zadatak dječjeg psihijatra/psihoterapeuta je ukloniti prepreke na psihološkom razvojnom putu.

Takozvane “razvojne prepreke ili zastoje” u praksi se susreću najčešće kao slijedeće kliničke slike:

  • hiperkinetički poremećaji
  • poremećaji ophođenja
  • mješoviti poremećaji ophođenja i osjećaja
  • emocionalni poremećaji koji se javljaju u djetinjstvu ; anksioznosti, fobije, depresija, autodestruktivno i heterodestruktivno onašanje…
  • poremećaji u socijalnom funkcioniranju; mutizam…
  • tikovi
  • ostali poremećaji ponašanja i osjećanja; enureza, enkopreza, poremećaji uzimanja hrane, nastrani apetit, stereotipije, mucanje, poremećaji spavanja itd.
  • razne forme psihotičnih stanja ( prema MKB-10 )

Posebno područje dječje i adolescentne psihijatrije je DOJENAČKA PSIHIJATRIJA, a koja podrazumijeva psihoterapijsko savjetovanje i rad s trudnicama i majkama s djecom u dobi do tri godine života.

Više o dječjoj i adolescentnoj psihijatriji pročitajte na ovom linku.

 

DOSSIER Psihijatrijska slika Hrvatske: mladež i djeca na rubu sloma – NACIONAL.HR

21.07.2024. 16:31

Pravobraniteljica upozorava!!!

Brojni građani izgubili zdravstveno osiguranje, iščekuju odluku Ustavnog suda o zahtjevu pučke pravobraniteljice 10/07/2024 Preuzeto sa: ombudsman.hr Prošla je godina dana otkako je pučka pravobraniteljica ...
pročitaj više
15.07.2024. 12:40

Ljetno radno vrijeme

Vanjski rad – radno vrijeme tijekom ljeta Obavještavamo korisnike da tim za vanjski rad- mobilni outreach rad odnosno izmjena igala i štrcaljki i dalje radi, privremeno u ...
pročitaj više
12.07.2024. 12:04

Mediji o udruzi LET

Cijeli niz medija je popratio rad udruge LET u zadnjih par mjeseci: Članak u Novom listu Članak u Jutarnjem listu Prilog na RTL-u Prilog na ...
pročitaj više