Novosti

Projekt HA-REACT

Prošlog tjedna završena je trogodišnja Zajednička akcija Europske unije (EU) o prevenciji HIV-a i smanjenju štete (HA-REACT).

 

 

 

 

HA-REACT je imao 22 partnera, koji su predstavljali 18 država članica EU-a, s dodatnim stručnim znanjem koje je pružilo 14 suradnih partnera, uključujući Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) koji su pokazali kako financiranje i same nacionalne politike utječu na programe smanjenja štete.

U Hrvatskoj su navedeni program provodili HZJZ i udruga LET.

Video Programi smanjenja šteta za osobe koje injektiraju droge u sinergiji institucija i udruga: iskustva iz Hrvatske“ prikazuje kako organizacije civilnog društva (nevladine organizacije) i institucije javnog zdravstva u Hrvatskoj surađuju u cilju smanjenja šteta za osobe koje koriste droge te kako su programi smanjenja šteta korisni i učinkoviti osobama koje koriste droge.

A letci o Programima smanjenja štete i Šta učiniti ako naiđete na odbačeni pribor izrađeni su od strane udruge LET.

Europski projekt imao je ambiciozne ciljeve okončanja novih slučajeva HIV-a i smanjenja prijenosa HCV-a i tuberkuloze (TB) među ljudima koji su ubrizgavali droge u EU do 2020. godine, a fokusirali su se na tri zemlje EU (Mađarska, Latvija i Litva).

“Osim konkretnih akcija u tri zemlje, Europska komisija jasno je pokazala s HA-REACT-om svoju predanost smanjenju štete u svim državama članicama Europske unije”, rekao je profesor Jeffrey Lazarus iz ISGlobal u Španjolskoj.

Kroz niz aktivnosti, od obuka za brzo testiranje HIV-a i HCV-a, do pilot-projekta za kondomske automate u češkom zatvoru i mobilne jedinice za pružanje usluga smanjenja štete osobama koje ubrizgavaju droge u Rigi, HA-REACT je pokazao predanost Europske komisije smanjenju štete i mnogim izazovima povezanih sa takvim uslugama.

Za povećanje smanjenja štete, HA-REACT je utvrdio da su potrebni faktori kao što su politička volja, javne politike droga, uloge donatora i pravni okviri.

To je dovelo do izrade brošure: “Sve što ste ikada željeli znati o štetama povezanim s drogom, ali se bojali pitati” za profesionalce koji rade u ustanovama za testiranje i liječenje. To pomaže da se objasni o čemu je riječ u konceptu smanjenja štete.

Osim toga, edukativni video spot “Što je smanjenje štete za ljude koji koriste droge?” objašnjava ne samo znanstvena saznanja o smanjenju štete, već i njegove društvene aspekte.

Uz potporu HA-REACT-a, Centar za prevenciju i kontrolu bolesti (Slimibu profilakses un kontroles centrs) u Rigi, Latvija, pokrenuo je mobilnu jedinicu za razmjenu i distribuciju štrcaljki i igala, dezinficijensa, kondoma, kontejnera i naloksona.

Medicinske sestre i terenski radnici nude testove i konzultacije za HIV, hepatitis B i C, sifilis te TB. Ova intervencija smanjenja štete postala je dio političkog programa. Zbog svog uspjeha, ova će ustanova i dalje nuditi svoje usluge nakon HA-REACT-a putem lokalnog financiranja.

HA-REACT je pokazao da intervencije smanjenja štete trebaju bolje mehanizme financiranja praktičnih usluga putem nacionalnih programa.

Međutim, u nekim zemljama političke situacije su restriktivne i uopće nisu otvorene za financiranje usluga smanjenja štete.

S druge strane, HA-REACT je pomogao u promjeni prakse i stavova stručnjaka te omogućio provedbu novih intervencija za smanjenje štete.

Razvijeni materijali bit će dragocjeni za cijelu Europsku uniju i dostupni su online na: www.hareact.eu.

HA-REACT u brojkama:

Proračun: cca. 3,75 milijuna eura, sufinanciran Programom zdravstva Europske unije

Trajanje: listopad 2015. – siječanj 2019

Koordinacija: Nacionalni institut za zdravstvo i socijalnu skrb (THL), Finska

Partneri: 22 partnera iz 18 zemalja

 

 

 

 

 

Web stranica: www.hareact.eu

E-učenje: www.harmreduction.eu

 

Materijali:

21.07.2024. 16:31

Pravobraniteljica upozorava!!!

Brojni građani izgubili zdravstveno osiguranje, iščekuju odluku Ustavnog suda o zahtjevu pučke pravobraniteljice 10/07/2024 Preuzeto sa: ombudsman.hr Prošla je godina dana otkako je pučka pravobraniteljica ...
pročitaj više
15.07.2024. 12:40

Ljetno radno vrijeme

Vanjski rad – radno vrijeme tijekom ljeta Obavještavamo korisnike da tim za vanjski rad- mobilni outreach rad odnosno izmjena igala i štrcaljki i dalje radi, privremeno u ...
pročitaj više
12.07.2024. 12:04

Mediji o udruzi LET

Cijeli niz medija je popratio rad udruge LET u zadnjih par mjeseci: Članak u Novom listu Članak u Jutarnjem listu Prilog na RTL-u Prilog na ...
pročitaj više