Novosti

Jesam li ja samohrani roditelj ili ne ?

“Da li sam ja samohrani roditelj?”

Screenshot 2014-08-07 10.32.17

 

 

U Zagrebu, 06.08.2014. godine

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET pruža podršku samohranim roditeljima i jednoroditeljskim obiteljima iz cijele Republike Hrvatske. Pružamo usluge psihosocijalne i pravne pomoći te zagovaramo unapređenje zakonodavnih rješenja.

Ovim putem skrećemo pozornost na odredbu Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13), članka 4., stavak 4. koji kaže:
„Samohrani roditelj je roditelj koji sam skrbi za svoje dijete i uzdržava ga.”

U zadnje vrijeme obraća nam se velik broj roditelja sa upitom da li su samohrani roditelji ili ne.

To ih posebno zanima u vezi daljnih odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13) vezanih uz zajamčenu minimalnu naknadu (članci 26.- 40), a posebno članak 30., stavak 1 koji kaže:

„Iznos zajamčene minimalne naknade za samca utvrđuje se u iznosu od 100% osnovice iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona, dok se za kućanstvo utvrđuje u iznosu koji predstavlja zbroj udjela za svakog člana kućanstva, s tim da udjeli članova kućanstva iznose:
– za samohranog roditelja: 100% osnovice iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona

– za odraslog člana kućanstva: 60% osnovice iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona
– za dijete: 40% osnovice iz članka 27. stavka 1. ovoga Zakona.“

Iz navedenog članka razvidno je da je iznos zajamčene minimalne naknade veći ukoliko je roditelju priznato pravo da je samohrani roditelj.

U praksi se dešava da određeni broj roditelja ne plaća uzdržavanje koje im je pravomoćnom sudskom odlukom dosuđeno. Roditelji koji se nama obraćaju smatraju da su oni samohrani roditelji zbog te činjenice neplaćanja odnosno činjenice da drugi roditelj ne uzdržava svoje dijete.

Na web stranici Ministarstva socijalne politike i mladih u rubrici Pitanja stoji sljedeće: „Što se podrazumijeva pod terminom „samohrani roditelj“ – Samohrani roditelj je onaj roditelj koji sam živi s djetetom i sam ga uzdržava, što znači da nema prihoda od drugog odsutnog ili umrlog roditelja.“

Izvor: http://www.mspm.hr/pitanja_i_odgovori/sto_se_podrazumijeva_pod_terminom_samohrani_roditelj

Također, postavlja se pitanje što se podrazumijeva pod pojmom skrbi. U određenom broju slučajeva, roditelji koji ne žive sa djetetom žale se na drugog roditelja koji ne održava kontakte sa djetetom, ne donosi odluke bitne za dijete i slično.

Smatramo da u Zakonu o socijalnoj skrbi (157/13) nije dobro definiran pojam skrbi te smo nizu institucija uputili zamolbu za tumačenje tih odredbi.

Samim time razlikuje se praksa Centara za socijalnu skrb koji različito odlučuju o tome da li je netko samohrani roditelj ili ne te smatramo da je time narušeno pravo na jednakost svih građana Republike Hvatske.

Za više informacija kontaktirajte nas putem e-pošte na let@udruga-let.hr ili saznajte više informacija na www.samohrani.com

Udruga LET

 

Priopćenje u PDF formatu možete skinuti ovdje

 

14.05.2024. 22:59

Okrugli stol o mentalnom zdravlju

Savez udruga za mentalno zdravlje (SUMEZ) organizirao je 14.05.2024. u Zagrebu Okrugli stol pod nazivom: Dobre prakse usluga u zajednici za osobe s teškoćama mentalnog ...
pročitaj više
13.05.2024. 13:20

“NARANČASTA RIBICA: PODRŠKA JEDNORODITELJSKIM OBITELJIMA”

S velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na okrugli stol pod nazivom \"Narančasta ribica: Podrška jednoroditeljskim obiteljima\" koji će se održati 23.05.2024. od 11 do 14 sati ...
pročitaj više
07.05.2024. 10:04

UPISI U GRADSKE DJEČJE VRTIĆE 2024./2025.

UPISI U VRTIĆ!!! Upisi u gradske dječje vrtiće za pedagošku godinu 2024./2025. ------------------------------ Zahtjevi za upis u gradske dječje vrtiće za pedagošku godinu 2024./2025. podnose ...
pročitaj više