Novosti

POZIV NA OKRUGLI STOL “PODRŠKA DJECI I RODITELJIMA JEDNORODITELJSKIH OBITELJI“

Udruga LET poziva Vas na Okrugli stol «Podrška djeci i roditeljima jednoroditeljskih obitelji u gradu Rijeci» koji će održati u petak, 24.11.2006. godine od 16h do 18h u hotelu Bonavia, Dolac 4 u Rijeci. Okrugli stol organiziran je u cilju okupljanja samohranih roditelja te institucija, organizacija i udruga iz Rijeke koje u svom radu daju podršku jednoroditeljskim obiteljima i njihovoj djeci, kako bi se potom njihova zajednička znanja, iskustva i potrebe prezentirala nadležnim državnim institucijama.

Udruga LET provodi projekt «Jačanje socijalne mreže i obiteljskih kapaciteta jednoroditeljskih obitelji u Hrvatskoj», sufinanciranog od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te Grada Zagreba u kojem je jedna od projektnih aktivnosti i upoznavanje sa socijalnim politikama gradova Osijeka, Zagreba, Rijeke i Splita usmjerenih samohranim obiteljima.

U populaciji obitelji u Hrvatskoj ukupno je 188 001 ili 15% samohranih roditelja, a kako raste broj tih obitelji, tako rastu i problemi i njihove potrebe –  problemi u obitelji, komuniciranju s bivšim bračnim drugom ili djecom ili teškim svladavanje radne i obiteljske uloge koje obično nose majke ili stigmatizaciji i socijalnoj izoliranosti samohranih očeva te smatramo da je potreban angažman cijelog društva u davanju podrške jednoroditeljskim obiteljima. Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET osnovana je 2002. godine u Zagrebu sa ciljem razvijanja socijalnih i javnozdravstvenih usluga ranjivim društvenim skupinama, a posebno programa namijenjenih jednoroditeljskim obiteljima (projekti Edukacijski centar za samohrane roditelje, Socijalno uključivanje jednoroditeljskih obitelji, Savjetovalište i centar za podršku jednoroditeljskim obiteljima).

Kontakt: Nedjeljko Marković, voditelj programa, 098 1759390, 095 809 3749, n edjeljko.markovic@udruga-let.hr.

23.05.2024. 17:22

‘Mame, morate odmoriti!’: Narančasta ribica vašu djecu ovog ljeta vodi na more! Zvuči kao avantura na koju se spremaju likovi nekog crtića Walta Disneya, no ...
pročitaj više
14.05.2024. 22:59

Okrugli stol o mentalnom zdravlju

Savez udruga za mentalno zdravlje (SUMEZ) organizirao je 14.05.2024. u Zagrebu Okrugli stol pod nazivom: Dobre prakse usluga u zajednici za osobe s teškoćama mentalnog ...
pročitaj više
13.05.2024. 13:20

“NARANČASTA RIBICA: PODRŠKA JEDNORODITELJSKIM OBITELJIMA”

S velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na okrugli stol pod nazivom \"Narančasta ribica: Podrška jednoroditeljskim obiteljima\" koji će se održati 23.05.2024. od 11 do 14 sati ...
pročitaj više