EN
Novosti

Počelo je istraživanje prevalencije HIV-a, hepatitisa C i rizičnih ponašanja kod osoba koje intravenski injektiraju droge – na području Grada Zagreba provodi udruga LET

13.11.2014. 15:50 • Novosti

Bio-bihevioralno istraživanje među osobama koje injektiraju droge je započelo danas u Zagrebu, Splitu i Rijeci,  u kojem će se raditi istraživanje seroprevalencija HIV infekcije i hepatitisa C u uzorku skupina povećanog rizika, a za koje je kreiran upitnik sukladno preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO).

images

Ciljana veličina uzorka: 400

Detalji istraživačkog mjesta:

Adresa: Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Mirogojska 8, Zagreb

Radno vrijeme: Od utorka do petka (s izuzetkom državnih blagdana) od 15:30 do 19:30 sati.

Zaposlenici: Dva zaposlenika udruge Let iz Zagreba, medicinska sestra i anketar/savjetnik Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“

Istraživanje započinje odabirom inicijalnih ispitanika (engl. seeds) koji moraju biti dobro „socijalno umreženi“ s populacijom osoba koje injektiraju droge u gradu u kojem se istraživanje provodi. Njima se daju tri kupona i zamoli ih se da ta tri kupona daju svojim poznanicima koji injektiraju droge. Za sudjelovanje u istraživanju ispitanik dobiva odgovarajuću novčanu naknadu (bon za trgovinu u protuvrijednosti od 100 kn) te potom i drugu novčanu naknadu (bon za trgovinu u protuvrijednosti od kn) za uspješno uključenje druge osobe. Svaki ispitanik će dobiti 3 kupona, dakle može u istraživanje uključiti maksimalno 3 svoja poznanika.

shutterstock_101249158-2-390x285

Kriteriji za uključenje u studiju:

  1. Osoba muškog ili ženskog spola s navršenih 18 godina i starija.
  2. Injektirala je drogu u nemedicinske svrhe u zadnjih 30 dana.
  3. Živi barem 12 mjeseci u gradu u kojemu se istraživanje provodi.
  4. Sposobna je dati informirani pristanak za sudjelovanje u istraživanju.

Primjer kupona:

Kupon 1

Kupon 2

Svim osobama koje daju informirani pristanak za sudjelovanje u istraživanju će se prvo uzeti uzorak sline kako bi se testirali brzim testovima na HIV  te će proći savjetovanje prije testiranja. U slučaju reaktivnog nalaza na bilo koji od navedenih brzih testova ispitanicima će se uzeti uzorak krvi koja će se dodatno testirati potvrdnim serološkim testom na HIV i na hepatitis C u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“. Ispitanicima će se objasniti procedura i dati točan termin kada mogu dobiti nalaze potvrdnih testova. Idealno je da se rezultati potvrdnih testova izdaju tijekom izdavanja sekundarne naknade 3 tjedna od testiranja. U slučaju pozitivnih potvrdnih testova i ukoliko će biti suglasni ispitanici će biti upućeni na daljnje liječenje.

PODIJELI ČLANAK