Novosti

Patološko kockanje – ovisnost o kockanju

Patološko kockanje spada u poremećaj navika i nagona, što znači da ga karakteriziraju ponovljene epizode kockanja prije kojih osoba osjeća rastuću napetost i uzbuđenje, užitak za vrijeme samog čina, a nakon kockanja može se,  ali ne mora javiti žaljenje i krivnja. Igrač nije u mogućnosti kontrolirati poriv za kockanjem mada izvođenjem tog čina čini štetu sebi i drugima.

Za ovaj poremećaj koristi se i naziv ovisnost o kockanju, mada za razliku od ostalih oblika ovisnosti, u ovom poremećaju nema unošenja sredstva ovisnosti izvana. Ostale značajke su iste: žudnja, gubitak kontrole, tolerancija, apstinencijske smetnje, recidivirajući tijek bolesti, stigma, način liječenja.

Naravno da sve osobe koje igraju igre na sreću nisu patološki kockari. Gdje je granica, kada prestaje zabava i nastaje poremećaj?

O poremećaju govorimo kada osoba:

  1. većinu vremena provodi zaokupljena kockanjem bilo da kocka ili prepričava događaje vezano za kockanje, planira kako doći do novca, mašta o uspjehu,
  2. zanemaruje sve ostale oblika zadovoljstva,
  3. treba sve veće i veće uloge da bi postigla isti stupanj uzbuđenja i zadovoljstva,
  4. opetovano ulaže napore da prestane kockati, ali bez uspjeha,
  5. pri pokušaju prestanka osjeća nemir, razdražljivost, loše raspoloženje, nesanicu
  6. počinje posuđivati novac, a zatim činiti nezakonita djela poput pronevjere, krivotvorenja i slično,
  7. nastavlja takovo ponašanje uprkos štetnim posljedicama.

Liječenje nije po klasičnom medicinskom nego po javnozdravstvenom modelu. Najbolji rezultati se postižu kombiniranjem socioterapije, psihoterapije i lijekova.

Od lijekova se koriste antidepresivi jer se depresija javlja u 70% patoloških kockara, zatim anksiolitici, skupina lijekova koji smanjuju napetost, tjeskobu, strepnju i strah, te stabilizatori raspoloženja koji djeluju na impulzivnost.

Psihoterapija se provodi kao individualna i obiteljska. Najbolji rezultati se postižu primjenom bihevioralno-kognitivne psihoterapije. Bihevioralna teorija o nastanku poremećaja polazi od toga da je svako ponašanje naučeno pa tako i patološko ponašanje i da je moguće usvojiti obrasce ponašanja koji su socijalno prihvatljiviji i korisniji za samu osobu. Kognitivna teorija polazi od negativnih automatskih misli i disfunkcionalnih vjerovanja kao što je npr. „Ja sam dobitnik“ ili „Kockanje će sve srediti“ i kroz kognitivne psihoterapijske tehnike ispravlja iskrivljenja u mišljenju.

Socioterapija koristi blagotvorno djelovanje grupe u terapijske svrhe. Najvažnije što osoba dobije u socioterapijskoj grupi je osjećaj pripadnosti i razumijevanja, zatim buđenje nade da je moguć izlaz, zrcaljenje – slušajući priče drugih vidi se kao u ogledalu, demaskiraju se neprihvatljivi stilovi ponašanja i usvajaju prihvatljivi, lakše se otkrivaju potisnuti osjećaji koji se onda prorađuju na individualnoj psihoterapiji.

Cilj liječenja je ne samo prestanak kockanja već potpuna rehabilitacija osobe, što je dugotrajan i kompleksan proces koji uključuje cijeli tim stručnih osoba. Zbog toga je, kao i kod svih ostalih bolesti ovisnosti, naglasak na prevenciji poremećaja.

U psihijatrijskoj bolnici Sv. Ivan se provodi terapijsko-rehabilitacijski program za ovisnost o kockanju.  Liječenje se odvija temeljem uputnice D2 za dnevno-bolničko liječenje koju izdaje doktor opće prakse. Traje sveukupno 3 mjeseca, odnosno 90 dana. Prednost liječenja u Dnevnoj bolnici je da se tijekom liječenja ne izdvajate iz obiteljske ili radne sredine te se možete postupno i aktivnije uključiti sve one aktivnosti svakodnevice koje ste zanemarivali dok ste kockali.

Sve informacije o navedenom programu možete vidljeti na sljedećoj poveznici:  http://www.pbsvi.hr/strucni-programi/kocka-terapijsko-rehabilitacijski-program-za-ovisnost-o-kockanju/ .
08.06.2024. 17:19

Fingiranje demokracije!!!

Digitalnim barijerama protiv sudjelovanja javnosti: Više od 40 udruga traži od Ministarstva uprave da im omogući komentiranje zakona! Organizacije civilnog društva, njih 42 iz cijele Hrvatske, ...
pročitaj više
03.06.2024. 21:45

Dan prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj

Hrvatski Sabor donio je odluku o proglašenju 6. lipnja Danom prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj.   Mentalno zdravlje sastavna je i neizostavna komponenta ...
pročitaj više
28.05.2024. 21:21

Dobro jutro Hrvatska

Jutros smo bili na Dobro jutro Hrvatska sa #narancastaribica U svijetu se sve više govori o sindromu roditeljskog izgaranja, koliko je taj problem izraženiji kada ...
pročitaj više