Novosti

Održana 2. sjednica Odbora za praćenje Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014 . – 2020.

S obzirom da jeusvajanje  kriterija odabira (KO) od strane članova ovog Odbora bio nužan preduvjet za odobrenje planiranih operacija u okviru Operativnog programa i u konačnici za korištenje sredstava, naglasak je bio na točci 4. Dnevnog reda “Predstavljanje i usvajanje metodologije odabira operacija i Kriterija odabira za OPULJP 2014.-2020.”

Iva Jovović je članica navedenog odbora.

Usvojeni zajednički kriteriji  kojima projektni prijedlog mora udovoljiti odnosno odgovoriti potvrdno na sva pitanja prihvatljivosti (DA/NE).

  1. Cilj operacije/projekta je u skladu s ciljevima predmetne dodjele bespovratnih sredstava;
  2. Prijavitelj (potencijalni Korisnik, ako je primjenjivo i Partner) je prihvatljiv po obliku pravne ili fizičke osobnosti i po drugim zahtjevima predmetnog postupka dodjele bespovratnih sredstava);
  3. Operacija/projekt se provodi na prihvatljivom geografskom području;
  4. Aktivnosti operacije/projekta su u skladu s prihvatljivim aktivnostima predmetne dodjele bespovratnih sredstava;
  5. Operacija/projekt je u skladu s nacionalnim i EU propisima, uvažavajući pravila o državnim potporama/potporama male vrijednosti, i u skladu je sa specifičnim pravilima i zahtjevima primjenjivima na  predmetnu dodjelu bespovratnih sredstava;
  6. Operacija/projekt u trenutku podnošenja projektnog prijedloga nije fizički niti financijski završena;
  7. Operacija/projekt doprinosi najmanje jednom pokazatelju OP-a;
  8. Operacija/projekt poštuje načelo nekumulativnosti (odnosno ne predstavlja dvostruko financiranje).
  9. Planirani izdatci projekta su u skladu s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN, br. 149/2014).

 

23.05.2024. 17:22

‘Mame, morate odmoriti!’: Narančasta ribica vašu djecu ovog ljeta vodi na more! Zvuči kao avantura na koju se spremaju likovi nekog crtića Walta Disneya, no ...
pročitaj više
14.05.2024. 22:59

Okrugli stol o mentalnom zdravlju

Savez udruga za mentalno zdravlje (SUMEZ) organizirao je 14.05.2024. u Zagrebu Okrugli stol pod nazivom: Dobre prakse usluga u zajednici za osobe s teškoćama mentalnog ...
pročitaj više
13.05.2024. 13:20

“NARANČASTA RIBICA: PODRŠKA JEDNORODITELJSKIM OBITELJIMA”

S velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na okrugli stol pod nazivom \"Narančasta ribica: Podrška jednoroditeljskim obiteljima\" koji će se održati 23.05.2024. od 11 do 14 sati ...
pročitaj više