Novosti

Mjesec borbe protiv ovisnosti

Mjesec borbe protiv ovisnosti svake se godine obilježava u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca.

Cilj obilježavanja je upozoriti cjelokupnu javnost na problem ovisnosti te potaknuti na provedbu aktivnosti koje će za cilj imati smanjenje potražnje i dostupnosti ilegalnih sredstava ovisnosti, unaprijeđenje zaštite zdravlja i sigurnost stanovništva te smanjenje zdravstvenih, socijalnih i društvenih rizika i šteta povezanih sa ovisnostima i ponašajnim ovisnostima.

Cijena ovisnosti koju plaćaju konzumenti i društvo visoka je, kao i povezani troškovi za javno zdravstvo, javnu sigurnost i produktivnost rada. Prema rezultatima istraživanja, u RH svaki četvrti građanin je barem jednom u životu uzimao neku ilegalnu drogu. Trendovi zlouporabe droga u Hrvatskoj govore u prilog tome da je u posljednjih nekoliko godina došlo do povećane prevalencije uporabe droga osobito kanabisa i stimulansa među mladima, uz prisutan trend poliuporabe droga.

Zabrinjavajuću javno zdravstvenu ugrozu predstavlja i visoka dostupnost i sve veća raznolikost droga te pojava novih psihoaktivnih tvari.

Ukupan broj osoba liječenih zbog problema ovisnosti o drogama, kao i onih koji su se prvi put javili na liječenje, prema podacima HZJZ u 2022. godini je porastao (6.078 osoba) u odnosu na 2020. i 2021. godinu. Oko 83% svih liječenih u sustavu su opijatski ovisnici, a kod neopijatskih ovisnika prevladava ovisnost o kanabisu.

Eksperimentiranje počinje u dobi oko 16 godina, a prosječna dob osoba koje dolaze na liječenje je 29 godina.

Uzimajući u obzir nove trendove, u veljači ove godine donesena je nova Nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti za razdoblje do 2030. kojom su definirani prioriteti i odgovori na modalitete i trendove pojavnosti droga, ostalih ovisnosti i ponašajnih ovisnosti sukladno aktualnim međunarodnih i nacionalnim potrebama.

Stoga je neophodno intenzivirati provedbu raznih oblika preventivnih intervencija i to posebice onih koje se provode u suradnji s odgojno -obrazovnim sustavom.

Obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti provodi se putem šire društvene akcije na nacionalnoj i lokalnoj razini, a s ciljem informiranja javnosti o štetnim zdravstvenim i socijalnim posljedicama ovisnosti te pružanja pomoći obitelji, osobito odgojnoj funkciji roditelja u prevenciji ovisničkog stila življenja. Tijekom Mjeseca, i putem javnih medija predstavljat će se projekti i aktivnosti koje se provode s ciljem zaštite zdravlja djece, mladeži i obitelji i promoviranja zdravih stilova života.

14.05.2024. 22:59

Okrugli stol o mentalnom zdravlju

Savez udruga za mentalno zdravlje (SUMEZ) organizirao je 14.05.2024. u Zagrebu Okrugli stol pod nazivom: Dobre prakse usluga u zajednici za osobe s teškoćama mentalnog ...
pročitaj više
13.05.2024. 13:20

“NARANČASTA RIBICA: PODRŠKA JEDNORODITELJSKIM OBITELJIMA”

S velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na okrugli stol pod nazivom \"Narančasta ribica: Podrška jednoroditeljskim obiteljima\" koji će se održati 23.05.2024. od 11 do 14 sati ...
pročitaj više
07.05.2024. 10:04

UPISI U GRADSKE DJEČJE VRTIĆE 2024./2025.

UPISI U VRTIĆ!!! Upisi u gradske dječje vrtiće za pedagošku godinu 2024./2025. ------------------------------ Zahtjevi za upis u gradske dječje vrtiće za pedagošku godinu 2024./2025. podnose ...
pročitaj više