Novosti

Mirenje

Udruga LET nudi mogućnost mirenja stranaka koje dogovaraju Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i/ili dogovor oko podjele imovine stečene tijekom braka.

Mirenje je  postupak u kojem stranke nastoje sporazumno riješiti  spor uz pomoć jednog ili više izmiritelja koji strankama pomažu postići nagodbu, bez ovlasti da im nametnu obvezujuće rješenje.

Izmiritelj je posebno educirana osoba koja će pokušati potaknuti komunikaciju između stranaka, pružiti  im mogućnost da iznesu sve što žele, te nastojati stvoriti okruženje unutar kojega će stranke same trajno riješiti svoj sukob na način koji će ih zadovoljiti.

Izmiritelj ne donosi odluku o sporu, ne “presuđuje”, sudbina spora u mirenju uvijek je u rukama samih stranaka.

Iva Jovović je educirani izmiritelj, upisana u Registar izmiretelja pri Ministarstvu pravosuđa i uprave sa preko 17 godina iskustva u radu sa samohranim roditeljima.

Kontakt: let@udruga-let.hr ili na 01 5803 726.

Postignu li sporazum, stranke sklapaju nagodbu. Izmiritelj može na zahtjev stranaka sudjelovati u sastavljanju nagodbe, a mirenje je dovršeno sklapanjem nagodbe. Nagodba koja je sklopljena u postupku mirenja je ovršna isprava, ako je u njoj utvrđena određena obveza na činidbu o  kojoj se stranke mogu nagoditi te ako sadrži izjavu obvezanika o neposrednom dopuštenju ovrhe (klauzula ovršnosti).

 

14.05.2024. 22:59

Okrugli stol o mentalnom zdravlju

Savez udruga za mentalno zdravlje (SUMEZ) organizirao je 14.05.2024. u Zagrebu Okrugli stol pod nazivom: Dobre prakse usluga u zajednici za osobe s teškoćama mentalnog ...
pročitaj više
13.05.2024. 13:20

“NARANČASTA RIBICA: PODRŠKA JEDNORODITELJSKIM OBITELJIMA”

S velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na okrugli stol pod nazivom \"Narančasta ribica: Podrška jednoroditeljskim obiteljima\" koji će se održati 23.05.2024. od 11 do 14 sati ...
pročitaj više
07.05.2024. 10:04

UPISI U GRADSKE DJEČJE VRTIĆE 2024./2025.

UPISI U VRTIĆ!!! Upisi u gradske dječje vrtiće za pedagošku godinu 2024./2025. ------------------------------ Zahtjevi za upis u gradske dječje vrtiće za pedagošku godinu 2024./2025. podnose ...
pročitaj više