EN
Novosti

Međunarodni dan ljudskih prava

10.12.2020. 14:54 • Uncategorized

Na današnji dan, 10. prosinca 1948. godine, Opća skupština Ujedinjenih naroda usvojila je Opću deklaraciju o ljudskim pravima u  kojoj se polazi od načela odnosno principa da se “sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima“. Ljudska prava su univerzalna, neotuđiva, nedjeljiva i međuovisna, povezana su i ne mogu se promatrati odvojeno jedna od drugih. Ljudska prava ima svako ljudsko biće i ona vrijede jednako za sve ljude, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, obrazovanju ili društvenom položaju.

PODIJELI ČLANAK