U Republici Hrvatskoj 1. travnja 2014. godine, stupila je na snagu Konvencija o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem, sastavljena u Hagu, 29. svibnja 1993. godine.

Konvencija ima za cilj:

  • uspostaviti mjere zaštite koje će osigurati da se međudržavna posvojenja provode u najboljem interesu djeteta, uz poštovanje njegovih ili njezinih temeljnih prava kako je priznato međunarodnim pravom;
  • uspostaviti sustav suradnje između država ugovornica koji će osigurati da se te mjere zaštite poštuju i time spriječi nezakonito odvođenje, prodaju ili trgovinu djece;
  • osigurati priznanje u državama ugovornicama posvojenja koja su zasnovana u skladu s Konvencijom.

Države ugovornice Konvencije su: Albanija, Andora, Armenija, Australija, Austrija, Azerbajdžan, Bjelorusija, Belgija, Brazil, Bugarska, Burkina Faso, Kanada, Čile, Kina, Kostarika, Hrvatska, Cipar, Češka, Danska, Ekvador, Estonija, Finska, Francuska, Gruzija, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Indija, Irska, Izrael, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Mauricijus, Meksiko, Monako, Crna Gora, Nizozemska, Novi Zeland, Norveška, Panama, Paragvaj, Peru, Filipini, Poljska, Portugal, Rumunjska, Srbija, Slovačka, Slovenija, Južnoafrička Republika, Španjolska, Šri Lanka, Švedska, Švicarska, Makedonija, Turska, Velika Britanija, Sjedinjene Američke Države, Urugvaj, Venezuela, Vijetnam, Zambija, Belize, Bolivija, Burundi, Kambodža, Zelenortska Republika,  Kolumbija, Obala Bjelokosti, Kuba, Dominikanska Republika, El Salvador, Fidži, Guatemala, Gvineja, Haiti, Kazahstan, Kenija, Lesoto, Lihtenštajn, Madagaskar, Mali, Mongolija, Moldavija, Nambija, Ruanda, San Marino, Senegal, Sejšeli, Kraljevina Svazi, Tajland, Togo (stanje na dan: 11. lipnja 2015.).

Od stupanja na snagu Konvencije, potencijalni posvojitelji koji žele posvojiti dijete iz druge države ugovornice, ne obraćaju se izravno odnosno samostalno nadležnim tijelima druge države.

Osobe koje imaju prebivalište odnosno uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj, neovisno o njihovom državljanstvu, koje žele posvojiti dijete iz druge države ugovornice, nakon dovršenog postupka pred nadležnim centrom za socijalnu skrb radi utvrđivanja njihove odnosno njegove/njezine podobnosti odnosno prikladnosti za posvojenje djeteta (tzv. stručna obrada potencijalnih posvojitelja),  podnose zahtjev za posvojenje Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politke, kao Središnjem tijelu Republike Hrvatske, s naznakom države iz koje žele posvojiti dijete. Zahtjevu koji se podnosi Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politke za posvojenje djeteta iz druge države ugovornice Konvencije,  potencijalni posvojitelji moraju priložiti stručno mišljenje Centra za socijalnu skrb da su podobni i prikladni za posvojenje djeteta, ne starije od godinu dana.

Hrvatski državljani, koji imaju prebivalište odnosno uobičajeno boravište u drugoj državi ugovornici, obraćaju se sa zahtjevom za posvojenje djeteta iz Republike Hrvatske Središnjem tijelu države svog prebivališta odnosno uobičajenog boravišta.
Osobe koje žele posvojiti dijete iz određene države ugovornice, detaljnije informacije o mogućnostima posvojenja mogu dobiti u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politke.

Kontakt podatci Središnjeg tijela:
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politke
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
Telefon: 01 555 7111
Telefon za pozive izvan Republike Hrvatske: +385 1 555 7111
Telefaks: 01 555 7222
E-mail: kabinet@mrosp.hr
za Službu za međunarodnu suradnju u području zaštite djece i koordinaciju sustava socijalne sigurnosti

Facebook zajednica Posvojenje

Hrvatski državljani koji žele posvojiti dijete iz druge države koja nije ugovornica Konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem (Hag, 1993.) nakon dovršenog postupka pred nadležnim centrom za socijalnu skrb radi utvrđivanja podobnosti odnosno prikladnosti za posvojenje djeteta (tzv. stručne obrade potencijalnih posvojitelja) samostalno se zahtjevom za posvojenje djeteta obraćaju nadležnim tijelima za posvojenje djece države iz koje žele posvojiti dijete. U međudržavnom postupku posvojenja djeteta moraju biti  kumulativno ispunjene pretpostavke za posvojenje sukladno zakonodavstvu države podrijetla djeteta i sukladno zakonodavstvu države potencijalnih posvojitelja. Po okončanju postupka međudržavnog posvojenja djeteta posvojitelji moraju u Republici Hrvatskoj zatražiti priznanje strane sudske odluke o posvojenju od nadležnog suda Republike Hrvatske kako bi odluka o posvojenju imala pravne učinke u Republici Hrvatskoj.

Kriteriji za uspostavljanje suradnje s ovlaštenim tijelima drugih država ugovornica Konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem, Hag, 1993.

 

 

 

 

 

 

 

 

Središnje tijelo Republike Hrvatske utvrdilo je Kriterije za uspostavljanje suradnje s ovlaštenim tijelima drugih država ugovornica Konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem, Hag, 1993. (u daljnjem tekstu: Konvencija). Utvrđivanjem kriterija stvorene su pretpostavke za uspostavljanje suradnje u  postupcima međudržavnog posvojenja u kojima dijete iz Republike Hrvatske posvajaju potencijalni posvojitelji koji žive u drugoj državi ugovornici, u kojoj su određene ovlasti središnjeg tijela prenesene na ovlaštena tijela. Ovlašteno tijelo druge države ugovornice koje želi uspostaviti suradnju s Republikom Hrvatskom u postupcima međudržavnog posvojenja djece iz Republike Hrvatske mora ispuniti kriterije utvrđene Odlukom ministrice socijalne politike i mladih te dobiti odobrenje za rad s Republikom Hrvatskom, sukladno članku 12. predmetne Konvencije. Odobrenje za rad daje Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politke. Republika Hrvatska odobrava rad do najviše tri ovlaštena tijela po državi ugovornici. Kriteriji za uspostavljanje suradnje s ovlaštenim tijelima drugih država ugovornica su dostupni na hrvatskom i engleskom jeziku. Zahtjev za odobrenje za rad ovlaštena tijela dostavljaju isključivo putem pošte na adresu Središnjeg tijela Republike Hrvatske: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politke, Ulica grada Vukovara 78,10000 Zagreb, Republika Hrvatska.

Odluka o utvrđivanju kriterija za uspostavljanje suradnje s ovlaštenim tijelima drugih država ugovornica konvencije
Decision on determining the criteria for establishing cooperation with accredited bodies of other Contracting States of the Convention