Novosti

LET održao prezentaciju na stručnom skupu

Hrvatski zavod za javno zdravstvo organizirao je Edukaciju o Smjernicama za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu dana 05.12.2020. čiji je osnovni cilj bio predstavljanje i promocija Smjernica za psihosocijalni tretman ovisnosti. Također, ovim skupom ujedno je obilježen i Mjesec borbe protiv ovisnosti koji se svake godine s ciljem senzibilizacije javnosti za borbu protiv ovisnosti i promocije zdravih stilova življenja obilježava u razdoblju od 15. studenog do 15. prosinca.

 

 

S obzirom da je jedan od ključnih ciljeva sveukupne nacionalne politike o drogama unaprijediti kvalitetu liječenja i psihosocijalnog tretmana osoba s problemom ovisnosti o drogama, cilj ovih Smjernica je unaprijediti kvalitetu tretmana ovisnosti o drogama putem definiranja i standardiziranja na dokazima utemeljenih psihosocijalnih intervencija usmjerenih osobama koje zloporabe psihoaktivne droge, kao i pružiti pomoć stručnjacima koji provode određene vrste tretmana pri odabiru odgovarajuće psihosocijalne intervencije u određenim okolnostima. U tom smislu, Smjernice imaju i edukativnu svrhu za sve stručnjake koji su uključeni u njihovu provedbu, kako u implementaciji i promoviranju dobre kliničke prakse skrbi o osobama koje koriste droge, tako i kod povezivanja i definiranja standarda u radu stručnjaka različitih profila i iz različitih sustava, koji nemaju uvijek jednak pristup prema tretmanu osoba s problemom ovisnosti o drogama.

Nakon uvodnog obraćanja g. Željka Petkovića, pomoćnika ravnatelja HZJZ-a, edukacija je započela izlaganjem dr.sc. Jadranke Ivandić Zimić, voditeljice Odsjeka za međunarodnu suradnju na području droga HZJZ-a o dosadašnjim iskustvima u praćenju provedbe Smjernica za psihosocijalni tretman ovisnosti o drogama u zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom sustavu i njihov značaj u unapređenju kvalitete liječenja.

Prezentacije o psihosocijalnom tretmanu i psihosocijalnim intervencijama održali su prof. dr. sc. Danijela Štimac Grbić, dr. med., voditeljica Odjela za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti HZJZ-a (Psihosocijalni tretman i psihosocijalne intervencije koje se provode u okviru izvanbolničkog liječenja ovisnika), prof. dr. sc. Zoran Zoričić, voditelj Referentnog centra Ministarstva zdravstva za ovisnosti o drogama u KBC-u Sestre milosrdnice (Psihosocijalni tretman i psihosocijalne intervencije koje se provode u okviru bolničkog liječenja ovisnika o drogama) i Martina Barić, voditeljica Službe posebnih programa, analize, evaluacije i matice zatvorenika i maloljetnika, Središnji ured Uprave za zatvorski sustav i probaciju, Ministarstvo pravosuđa i uprave (Psihosocijalni tretman i psihosocijalne intervencije koje se provode u zatvorskom sustavu i probaciji). Nadalje, nastavno na temu Izazovi u provedbi i prilagodbi pružanja psihosocijalnih intervencija i intervencija smanjenja šteta povezanih s uporabom droga u vrijeme COVID-19 prezentacije su održali dr. sc. Jadranka Ivandić Zimić, voditeljica Odsjeka za međunarodnu suradnju na području droga, Služba za suzbijanje zlouporabe droga HZJZ-a, Miroslava Rožanković, predsjednica Humanitarne organizacije „Zajednica Susret“ i dr. sc. Siniša Zovko, dr. med., voditelj Odjela za prevenciju ovisnosti Hrvatskog Crvenog križa.

U okviru ove edukacije održana je i Panel rasprava u kojoj su uvodna predavanja održali prof. dr. sc. Slađana Štrkalj Ivezić iz Klinike za psihijatriju Vrapče, Zrinka Ćavar, dr. med., spec. psihijatar, voditeljica Odjela za mentalno zdravlje djece i mladih NZJZ-a “Dr. Andrija Štampar” i Iva Jovović iz Udruge Let – koja je predstavila rad Policy paper: otvaranje sigurnih mjesta za injektiranje.

U okviru panela vodila se rasprava o učinkovitim psihosocijalnim intervencijama u radu s ovisnicima prema sljedećim pitanjima: Koja vrsta psihosocijalnih intervencije je najučinkovitija prema ovisnicima i zašto?, Koje su ključne specifičnosti psihosocijalnog tretmana u različitim okruženjima (zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom)?, Koje su specifičnosti psihosocijalnog tretmana i intervencija s obzirom na različite ciljane skupine (adolescenti, žene ovisnice i dvojne dijagnoze)?, Mogu li i kako smjernice pomoći u svakodnevnom radu s ovisnicima i konzumentima droga?, Mogu li psihosocijalne intervencije biti standardizirane u svim sustavima – zdravstvenom, socijalnom i zatvorskom?, Što bi moglo potaknuti učinkovitiju primjenu smjernica za psihosocijalni tretman u svim sustavima? Koja je uloga psihosocijalnog tretmana za osobe koje su na zamjenskoj terapiji? Spadaju li programi smanjenja štete u psihosocijalni tretman u širem smislu? te Koje se psihosocijalne intervencije primjenjuju u okviru programa smanjenja štete?

Jedno od ključnih pitanja koje se pojavilo u okviru panel rasprave bilo je pitanje koncepta oporavka koji mora biti integriran u tretman ovisnika te jače naglašen u nacionalnoj strategiji. Također je naglašena potreba individualnog pristupa pri tretmanu osoba s problemom ovisnosti kao i potreba redovitog unapređenja i ažuriranja smjernica za psihosocijalni tretman sukladno novim znanstvenim i stručnim spoznajama. Istaknuta je i potreba dodatnog razvoja dnevnih bolnica jer su istraživanja pokazala da su učinkovite a financijski manje opterećuju zdravstveni sustav. Također, u zatvorskom sustavu postoji problem nedovoljnog broja i preopterećenost stručnjaka koji provode psihosocijalne tretmane.

Nakon provedene rasprave doneseni su sljedeći zaključci i prijedlozi daljnjih aktivnosti:
• Budući su trenutne informacije o primjeni Smjernica za psihosocijalni tretman nedovoljne da bi se mogla ocijeniti njihova učinkovitost i evaluirati primjena u praksi, potrebno je osmisliti načine i obrasce izvještavanja o primjeni Smjernica te provesti evaluaciju učinkovitosti istih. U tom smislu bilo bi korisno uspostavati i on line aplikaciju za podršku svim stručnjacima koji provode psihoscoijalni tretman.
• Neophodno je redovito ažurirati Smjernice, odnosno dodavati nove psihosocijalne intervencije sukladno novim znanstvenim i stručnim spoznajama, predloške i metode provedbe pojedinih psihosocijalnih intervencija, te razmotriti prijedloge da područje smanjenja šteta povezanih s drogama i intervenije koje se na tom području provode postanu sastavni dio Smjernica za psihosocijalni tretman
• Potrebno je provoditi redovite unutarnje i vanjske evaluacije psihosocijalnog tretmana na razini pojedinih ustanova ali i sustava pri čemu su Smjernice od izuzetnog značaja budući je glavna svrha evaluacije identifikacija potreba tretmana i intervencija, ocjena jesu li intervencije bile učinkovite i korisne te koje su intervencije najisplativije. Jedan od preduvjeta za evaluaciju je da ustanove koje pružaju usluge tretmana imaju razrađen program tretmana u koji je ugrađen dizajn evaluacije.
• S ciljem ujednačene primjene u svim sustavima potrebno je standardizirati pojedine psihosocijalne intervencije kao i integrirati individualni pristup i koncept oporavka u Smjernice, koji podrazumijeva proces cjelokupnog tretmana osobe koja iz ovisnosti i problematične uporabe droga treba postati aktivan član društva
• Nastaviti sa organiziranjem ciljanih edukacija o pojedinim psihosocijalnim intervencijama i načinima njihove primjene za sve stručnjake koji sudjeluju u provedbi tretmana osoba s problemom ovisnosti o drogama
• Razraditi on line intervencije s naglaskom na individualni pristup i sukladno potrebama samog korisnika

Tekst javne politike:

Sobe za injektiranje

 

14.05.2024. 22:59

Okrugli stol o mentalnom zdravlju

Savez udruga za mentalno zdravlje (SUMEZ) organizirao je 14.05.2024. u Zagrebu Okrugli stol pod nazivom: Dobre prakse usluga u zajednici za osobe s teškoćama mentalnog ...
pročitaj više
13.05.2024. 13:20

“NARANČASTA RIBICA: PODRŠKA JEDNORODITELJSKIM OBITELJIMA”

S velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na okrugli stol pod nazivom \"Narančasta ribica: Podrška jednoroditeljskim obiteljima\" koji će se održati 23.05.2024. od 11 do 14 sati ...
pročitaj više
07.05.2024. 10:04

UPISI U GRADSKE DJEČJE VRTIĆE 2024./2025.

UPISI U VRTIĆ!!! Upisi u gradske dječje vrtiće za pedagošku godinu 2024./2025. ------------------------------ Zahtjevi za upis u gradske dječje vrtiće za pedagošku godinu 2024./2025. podnose ...
pročitaj više