Novosti

Kako ja mogu pomoći žrtvama trgovanja ljudima?

Cilj ovog projekta je utjecati na smanjenje trgovanja ljudima edukacijom ranjivih pojedinaca koje su potencijalne žrtve, osoba koje mogu doći u kontakt sa žrtvama poput klijenata seksualnih radnica te edukacija stručnjaka, a sve s ciljem prevencije sprečavanja trgovanja ljudima i pružanja pomoći žrtvama. Fokus projekta je na seksualnoj eksploataciji u kontekstu trgovanja ljudima. Aktivnosti su usmjerene na ranjive osobe prvenstveno žene koje su žrtve trgovanja ljudima s ciljem da dobiju informacije gdje se mogu obratiti za pomoć. Drugi niz aktivnosti je usmjeren na osobe koje dolaze u kontakt sa žrtvama trgovanja ljudima, a nisu svjesne da se radi o žrtvama trgovanja ljudima.

Cilj projekta je dati im informacije i osvijestiti da obrate pozornost da li je osoba žrtva seksualne eksploatacije s ciljem trgovanja ljudima. To je bitno kod korisnika ili klijenata seksualnih radnica. Treći niz aktivnosti usmjeren je na edukaciju stručnjaka o konceptu potražnje (tzv. demand) u kontekstu seksualne eksploatacije. Udruga LET je sudjelovala u izradi cijelog niza publikacija koje će kroz ovaj projekt postati dostupne dionicima na nacionalnoj razini te pokrenuti stručno usmjerenu raspravu o konceptu smanjenja potražnje.

SVRHA PROJEKTA je utjecati na smanjenje trgovanja ljudima edukacijom ranjivih pojedinaca koje su potencijalne žrtve, osoba koje mogu doći u kontakt sa žrtvama poput klijenata seksualnih radnica te edukacija stručnjaka, a sve s ciljem prevencije sprečavanja trgovanja ljudima i pružanja pomoći žrtvama.

 

CILJEVI PROJEKTA:

  1. Osnažiti žrtve da osvijeste svoju trenutnu poziciju žrtve trgovanja ljudima
  2. Ojačati žrtve da mogu potražiti pomoć
  3. Osnažiti žrtve
  4. Informirati i upoznati osobe koje su u kontaktu sa žrtvama trgovanja ljudima kkao prepoznati da se radi o sitoj te načinima kako joj pomoći
  5. Unaprijediti znanja nacionalnih dionika o konceptu smanjenja potražnje
  6. Povećati javnu svijest o potrebama i problemima žrtava trgovanja ljudima pogotovo s ciljem seksualne eksploatacije.

Opisanim ciljevima planiramo povećati kvalitetu života žrtava trgovanja ljudima, informirati ih i ohrabriti za traženje pomoći.

 

Projekt se provodi uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

23.05.2024. 17:22

‘Mame, morate odmoriti!’: Narančasta ribica vašu djecu ovog ljeta vodi na more! Zvuči kao avantura na koju se spremaju likovi nekog crtića Walta Disneya, no ...
pročitaj više
14.05.2024. 22:59

Okrugli stol o mentalnom zdravlju

Savez udruga za mentalno zdravlje (SUMEZ) organizirao je 14.05.2024. u Zagrebu Okrugli stol pod nazivom: Dobre prakse usluga u zajednici za osobe s teškoćama mentalnog ...
pročitaj više
13.05.2024. 13:20

“NARANČASTA RIBICA: PODRŠKA JEDNORODITELJSKIM OBITELJIMA”

S velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na okrugli stol pod nazivom \"Narančasta ribica: Podrška jednoroditeljskim obiteljima\" koji će se održati 23.05.2024. od 11 do 14 sati ...
pročitaj više