Novosti

Kako ja mogu pomoći žrtvama trgovanja ljudima?

Cilj ovog projekta je utjecati na smanjenje trgovanja ljudima edukacijom ranjivih pojedinaca koje su potencijalne žrtve, osoba koje mogu doći u kontakt sa žrtvama poput klijenata seksualnih radnica te edukacija stručnjaka, a sve s ciljem prevencije sprečavanja trgovanja ljudima i pružanja pomoći žrtvama. Fokus projekta je na seksualnoj eksploataciji u kontekstu trgovanja ljudima. Aktivnosti su usmjerene na ranjive osobe prvenstveno žene koje su žrtve trgovanja ljudima s ciljem da dobiju informacije gdje se mogu obratiti za pomoć. Drugi niz aktivnosti je usmjeren na osobe koje dolaze u kontakt sa žrtvama trgovanja ljudima, a nisu svjesne da se radi o žrtvama trgovanja ljudima.

Izrađen je letak.

Cilj projekta je dati im informacije i osvijestiti da obrate pozornost da li je osoba žrtva seksualne eksploatacije s ciljem trgovanja ljudima. To je bitno kod korisnika ili klijenata seksualnih radnica. Treći niz aktivnosti usmjeren je na edukaciju stručnjaka o konceptu potražnje (tzv. demand) u kontekstu seksualne eksploatacije. Udruga LET je sudjelovala u izradi cijelog niza publikacija koje će kroz ovaj projekt postati dostupne dionicima na nacionalnoj razini te pokrenuti stručno usmjerenu raspravu o konceptu smanjenja potražnje.

SVRHA PROJEKTA je utjecati na smanjenje trgovanja ljudima edukacijom ranjivih pojedinaca koje su potencijalne žrtve, osoba koje mogu doći u kontakt sa žrtvama poput klijenata seksualnih radnica te edukacija stručnjaka, a sve s ciljem prevencije sprečavanja trgovanja ljudima i pružanja pomoći žrtvama.

CILJEVI PROJEKTA:

  1. Osnažiti žrtve da osvijeste svoju trenutnu poziciju žrtve trgovanja ljudima
  2. Ojačati žrtve da mogu potražiti pomoć
  3. Osnažiti žrtve
  4. Informirati i upoznati osobe koje su u kontaktu sa žrtvama trgovanja ljudima kkao prepoznati da se radi o sitoj te načinima kako joj pomoći
  5. Unaprijediti znanja nacionalnih dionika o konceptu smanjenja potražnje
  6. Povećati javnu svijest o potrebama i problemima žrtava trgovanja ljudima pogotovo s ciljem seksualne eksploatacije.

Opisanim ciljevima planiramo povećati kvalitetu života žrtava trgovanja ljudima, informirati ih i ohrabriti za traženje pomoći.

Projekt je omogućen financijskim sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Udruga LET se pridružila regionalnoj kampanji #HopeOn.

20.02.2024. 09:58

Zagreb Zovi

Zagreb-Zovi  Zaštiti sebe i druge od HIV/AIDS-a, Hepatitisa i drugih krvlju prenosivih bolesti. Anonimno, besplatno i bez pitanja možeš dobiti novi pribor i ostaviti stari. ...
pročitaj više
15.01.2024. 12:24

Mladi i ovisnosti- što pokazuju istraživanja?

Svaki treći srednjoškolac svakodnevno puši Do kraja srednje škole vjerojatno će svaki treći (a u nekim sredinama i svaki drugi) učenik probati marihuanu Mladi koji ...
pročitaj više
11.01.2024. 20:59

Ne dirajte odbačeni pribor!!!

U splitskom kvartu puno narkomanskih igala i šprica. Ljudi bijesni i očajni Piše: Lukrecija Žderić 19:55, 11. siječnja 2024. Link  FOTO: INDEX ODBAČENE narkomanske igle dugogodišnji ...
pročitaj više