Novosti

Izvještaj sa konferencije “Novi početak”

U srijedu 18.09.2019. održali smo prvu konferenciju u sklopu projekta Novi početak kojeg provodimo u partnerstvu sa Društvom za socijalnu podršku te smo na taj način i javno predstavili projekt.

Svečanom otvorenju nazočile su izaslanica ministra pravosuđa Vedrana Šimundža- Nikolić, pomoćnica ministra i Helena Beus, ravnateljica Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Ispred organizatora skupa sve nazočne sudioike i uzvanike pozdravila je moderatorica
Katarina Radat, dipl. soc. radnik, predsjednica Društva za socijalnu podršku. Iva Jovović
dipl.soc.radnica, izvršna direktorica Udruge za unapređenje kvalitete življenja LET predstavila je projekt Novi početak, istaknuvši kako se ideja za projektom Novi početak rodila
na konferenciji u okviru projekta Integrirani osuđenici–socijalno pravednije društvo
2017.godine. Tijekom izlaganja, istaknula je važnost provedbi aktivnosti unutar projekta Novi početak poput organiziranja konferencija, okruglih stolova, radionica, studijskih putovanja,
mapiranja usluga u zajednici, informiranja korisnika o njihovim pravima te važnost razvijanja
roditeljskih vještina bivših počinitelja kaznenih djela.

U plenarnim predavanjima Josipa Maras Babić govorila je o zatvorskom sustavu te potrebi resocijalizacije zatvorenika, naglasivši važnost započinjanja procesa resocijalizacije tijekom izvršenja kazne zatvora. Predavanjem je istaknuto kako je uz izvršenje izrečene sankcije od strane suda svrha izvršavanja kazne zatvora osposobljavanje za život na slobodi u skladu sa zakonom i društvenim pravilima. Cilj je kaznu zatvora izvršiti koristeći se rehabilitacijskim procesom kako bi se smanjio broj recidivista ili povratnika u zatvor. Rad, obrazovanje, slobodno vrijeme i aktivnosti su bitne komponente izvršavanja kazne pritvora, gdje organizacije civilnog društva mogu pripomoći i djelovati svojim radom.

Snježana Maloić govorila je o reintegraciji i resocijalizaciji osuđenika na uvjetnom otpustu. Istaknula je kako bi već prvim danom kazne zatvora trebao započeti proces osposobljavanja počinitelja kaznenog djela za funkcionalni život u zajednici. Prilikom procesa resocijalizacije i reintegracije potrebno je voditi računa o zaštiti osobe koja je izvršila kaznu zatvora na način da joj se pomogne sagraditi funkcionalan život u kojemu će imati mogućnosti doprinijeti zajednici i društvu u kojemu se nalazi.

O ulozi sustava socijalne skrbi u resocijalizaciji osuđenika govorile su Ruža Zelić i Tatjana Brozić Perić. Posebno su istaknule problematiku neprepoznavanja bivših počinitelja kaznenih djela koji su izvršili kaznu zatvora kao zasebne kategorije unutar sustava socijalne skrbi.

U okviru panel rasprave, o ulozi nevladinog sektora u resocijalizaciji osuđenika u zajednici govorili su moderatorica Katarina Radat i panelisti Zvonimir Penić, Dijana Todosijev i Marija Orlić.

Zvonimir Penić je naglasio kako trenutno postoji 26 organizacija civilnog društva koje provode svoje projekte i aktivnosti unutar zatvorskih sustava koje osobama na izvršavanju kazne zatvora značajno podižu kvalitetu života. Primijetio je kako postoji nedostatnost zastupljenosti sportskih aktivnosti koje su prijeko potrebne osobama na izvršavanju kazne zatvora. Osim samih aktivnosti unutar zatvorskih sustava, navedeni su primjeri udruga koje pružaju superviziju službenika koji rade s bivšim počiniteljima kaznenih dijela. Dijana Todosijev napomenula je značaj korištenja resursa lokalne zajednice, odnosno rada za opće dobro. Marija Orlić je predstavila aktivnosti rada za opće dobro u Domu za starije i nemoćne Peščenica, u kojemu je navedenu mjeru odradilo 90 osoba. U panel raspravi je predstavljen i primjer Kuće na pola puta (eng. halfway house) koja bi trebala olakšati prijelaz iz zatvorskog života u svakodnevni život u zajednici.

Konferencija se nastavila interaktivnom radionicom o proširenju socijalnih usluga za bivše počinitelje kaznenih djela koju su vodile Iva Jovovic, Kristina Majstorić i Mateja Cvek. Kroz radionicu su iznesene ideje i načini za prevladavanje rizika koji se nalaze pred bivšim počiniteljima kaznenih djela – nezaposlenosti, beskućništva, nedostatnih roditeljskih vještina te stigme.

Na kraju, zaključke konferencije je iznijela Iva Jovović. Prepoznata je potreba bolje umreženosti umreženostI organizacija civilnog društva s drugim dionicima društva poput zatvorskih sustava i sustava probacije. Predloženo je prepoznavanje kao posebne kategorije korisnika bivših osuđenika unutar sustava socijalne skrbi u zakonske propise, budući da ne postoje prava ni usluge koje su za njih propisane. Nedostaju kvalitetne i učinkovite usluge u zajednicama koje bi olakšale integraciju i
resocijalizaciju bivših osuđenika, stoga je potrebno uključivanje i motiviranje što većeg broja
organizacija civilnog društva u aktivan rad s počiniteljima kaznenih djela, bilo da se radi o
aktivnostima koje se pružaju tijekom ili nakon izvršavanja kazne zatvora. Suradnja između
nadležnih institucija koje se bave i koje su već uključene u navedenu tematiku se također
treba razvijati i poboljšati. Nadalje, potrebna je senzibilizacija samoga društva o problemima
i teškoćama s kojima se suočavaju osobe koje su izvršile kaznu zatvora pri povratku u
zajednicu. Potrebno je pružiti pomoć ne samoj osobi koja je bila na izvršavanju zatvora, već i
cijeloj obitelji pružiti socijalne usluge savjetovanja i pomaganja radi što lakše prilagodbe
nakon izlaska iz zatvora.

Projekt „Novi početak“ su sufinancirali Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja“. Sadržaj programa konferencije isključiva je odgovornost udruge LET i partnera na projektu.

Vrijednost projekta: 1.197.216,87 kuna

Organizacija konferencije je sufinancirana u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, iz Europskog socijalnog fonda.

Projekt „Novi početak“ su sufinancirali Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja“. 

Vrijednost projekta: 1.197.216,87 kuna.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge LET.

 

08.06.2024. 17:19

Fingiranje demokracije!!!

Digitalnim barijerama protiv sudjelovanja javnosti: Više od 40 udruga traži od Ministarstva uprave da im omogući komentiranje zakona! Organizacije civilnog društva, njih 42 iz cijele Hrvatske, ...
pročitaj više
03.06.2024. 21:45

Dan prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj

Hrvatski Sabor donio je odluku o proglašenju 6. lipnja Danom prava osoba s duševnim smetnjama u Republici Hrvatskoj.   Mentalno zdravlje sastavna je i neizostavna komponenta ...
pročitaj više
28.05.2024. 21:21

Dobro jutro Hrvatska

Jutros smo bili na Dobro jutro Hrvatska sa #narancastaribica U svijetu se sve više govori o sindromu roditeljskog izgaranja, koliko je taj problem izraženiji kada ...
pročitaj više