EN
Novosti

Financijski plan za 2016. godinu

31.12.2015. 13:11 • Novosti

U Narodnim novinama br. 119/2015 objavljen je Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izrada i izvršavanje planova neprofitnih organizacija. To je posljednji podzakonski akt koji je donesen u kontekstu novog Zakona o financijskom upravljanju i računovodstvu neprofitnih organizacija koji je stupio na snagu 01.01.2015. godine.

Prema odredbama Pravilnika, sve neprofitne organizacije koje su obvezne voditi dvojno knjigovodstvo moraju izraditi Financijski plan za 2016. godinu. Samoprocjenu funkcioniranja  sustava financijskog upravljanja i kontrola  te način i uvjeti izvršavanja financijskog plana  po odredbama Pravilnika također primjenjuju isključivo neprofitne organizacije  koje su obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva i obvezan ju je provesti zakonski zastupnik organizacije (ispuniti Upitnik koji je prilog Pravilnika).

Obvezni Zakonom propisani  dijelovi financijskog plana su:

  • Plan prihoda i rashoda
  • Plan zaduživanja i otplata
  • Obrazloženje financijskog plana

Sadržaj financijskog plana za 2016. godinu utvrđuje svaka neprofitna organizacija samostalno.

Udruga LET donijela je Financijski plan za 2016.g kao i Operativni plan za 2016.g. te provela samoprocjenu financijskog upravljanja.

FINKONT2015 (1)

Operativni plan udruge LET 2016(2)

LETPLAN

PODIJELI ČLANAK