Novosti

Financijski plan za 2016. godinu

U Narodnim novinama br. 119/2015 objavljen je Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izrada i izvršavanje planova neprofitnih organizacija. To je posljednji podzakonski akt koji je donesen u kontekstu novog Zakona o financijskom upravljanju i računovodstvu neprofitnih organizacija koji je stupio na snagu 01.01.2015. godine.

Prema odredbama Pravilnika, sve neprofitne organizacije koje su obvezne voditi dvojno knjigovodstvo moraju izraditi Financijski plan za 2016. godinu. Samoprocjenu funkcioniranja  sustava financijskog upravljanja i kontrola  te način i uvjeti izvršavanja financijskog plana  po odredbama Pravilnika također primjenjuju isključivo neprofitne organizacije  koje su obveznice vođenja dvojnog knjigovodstva i obvezan ju je provesti zakonski zastupnik organizacije (ispuniti Upitnik koji je prilog Pravilnika).

Obvezni Zakonom propisani  dijelovi financijskog plana su:

  • Plan prihoda i rashoda
  • Plan zaduživanja i otplata
  • Obrazloženje financijskog plana

Sadržaj financijskog plana za 2016. godinu utvrđuje svaka neprofitna organizacija samostalno.

Udruga LET donijela je Financijski plan za 2016.g kao i Operativni plan za 2016.g. te provela samoprocjenu financijskog upravljanja.

FINKONT2015 (1)

Operativni plan udruge LET 2016(2)

LETPLAN

20.02.2024. 09:58

Zagreb Zovi

Zagreb-Zovi  Zaštiti sebe i druge od HIV/AIDS-a, Hepatitisa i drugih krvlju prenosivih bolesti. Anonimno, besplatno i bez pitanja možeš dobiti novi pribor i ostaviti stari. ...
pročitaj više
15.01.2024. 12:24

Mladi i ovisnosti- što pokazuju istraživanja?

Svaki treći srednjoškolac svakodnevno puši Do kraja srednje škole vjerojatno će svaki treći (a u nekim sredinama i svaki drugi) učenik probati marihuanu Mladi koji ...
pročitaj više
11.01.2024. 20:59

Ne dirajte odbačeni pribor!!!

U splitskom kvartu puno narkomanskih igala i šprica. Ljudi bijesni i očajni Piše: Lukrecija Žderić 19:55, 11. siječnja 2024. Link  FOTO: INDEX ODBAČENE narkomanske igle dugogodišnji ...
pročitaj više