Novosti

Edukacija “Interkulturalne kompetencije za rad sa tražiteljima azila i azilantima”

Sudjelovali smo na petodnevnoj edukaciji “Interkulturalne kompetencije za rad sa tražiteljima azila i azilantima” u organizaciji Rehabilitacijskog centra za stres i traumu i Centra za mirovne studije.

Edukacija je bila podijeljena u dva modula – prvi je bio namijenjen stjecanju interkulturalnih kompetencija, a drugi kometencija za rad u trauma-informiranom okruženju.

Kroz interaktivne radionice, obradili smo teme društveno-političkog konteksta za rad sa izbjeglicama, stereotipa i predrasuda, kulturalne različitosti i interkulturalnih kompetencija.

U sklopu drugog modula obrađene su teme mentalnog zdravlja, trauma uzrokovanih izbjeglištvom, oporavka od traume, post-traumatskog stresnog događaja i posttraumatskog rasta.

Naučili smo i nove tehnike vođenja savjetodavnog procesa i kreativne metode koje pomagači mogu primijeniti na rad ne samo sa izbjeglicama, nego i sa drugim skupinama korisnika.

Zahvaljujemo RCT-u i CMS-u na pozivu i vođenju edukacije te se veselimo ponovnom susretu.

20.02.2024. 09:58

Zagreb Zovi

Zagreb-Zovi  Zaštiti sebe i druge od HIV/AIDS-a, Hepatitisa i drugih krvlju prenosivih bolesti. Anonimno, besplatno i bez pitanja možeš dobiti novi pribor i ostaviti stari. ...
pročitaj više
15.01.2024. 12:24

Mladi i ovisnosti- što pokazuju istraživanja?

Svaki treći srednjoškolac svakodnevno puši Do kraja srednje škole vjerojatno će svaki treći (a u nekim sredinama i svaki drugi) učenik probati marihuanu Mladi koji ...
pročitaj više
11.01.2024. 20:59

Ne dirajte odbačeni pribor!!!

U splitskom kvartu puno narkomanskih igala i šprica. Ljudi bijesni i očajni Piše: Lukrecija Žderić 19:55, 11. siječnja 2024. Link  FOTO: INDEX ODBAČENE narkomanske igle dugogodišnji ...
pročitaj više