EN
Novosti

Edukacija “Interkulturalne kompetencije za rad sa tražiteljima azila i azilantima”

19.04.2019. 07:41 • Novosti

Sudjelovali smo na petodnevnoj edukaciji “Interkulturalne kompetencije za rad sa tražiteljima azila i azilantima” u organizaciji Rehabilitacijskog centra za stres i traumu i Centra za mirovne studije.

Edukacija je bila podijeljena u dva modula – prvi je bio namijenjen stjecanju interkulturalnih kompetencija, a drugi kometencija za rad u trauma-informiranom okruženju.

Kroz interaktivne radionice, obradili smo teme društveno-političkog konteksta za rad sa izbjeglicama, stereotipa i predrasuda, kulturalne različitosti i interkulturalnih kompetencija.

U sklopu drugog modula obrađene su teme mentalnog zdravlja, trauma uzrokovanih izbjeglištvom, oporavka od traume, post-traumatskog stresnog događaja i posttraumatskog rasta.

Naučili smo i nove tehnike vođenja savjetodavnog procesa i kreativne metode koje pomagači mogu primijeniti na rad ne samo sa izbjeglicama, nego i sa drugim skupinama korisnika.

Zahvaljujemo RCT-u i CMS-u na pozivu i vođenju edukacije te se veselimo ponovnom susretu.

PODIJELI ČLANAK