EN
Novosti

Dječji doplatak u 2018.g.

10.05.2018. 11:14 • Novosti

Dohodovni cenzus i svote doplatka za djecu  za 2018. (od  1.  ožujka 2018.)

Proračunska osnovica za 2018. godinu iznosi 3.326,00 kn ( kao i u prethodnoj godini)

Dohodovni cenzus (50% od proračunske osnovice) iznosi  1.663,00 kn.

Cenzusne grupe

– prva grupa – ako prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva ne prelazi 16,33% proračunske  osnovice (543,14 kn)

– druga grupa – ako prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva prelazi 16,33% (543,14 kn), a ne prelazi 33,66% (1.119,53 kn) proračunske osnovice i

– treća grupa- ako prosječni mjesečni dohodak po članu kućanstva prelazi 33,66% (1.119,53 kn), a ne prelazi 50% (1.663,00 kn) proračunske osnovice.

Svote doplatka za djecu

U skladu s cenzusnim grupama određene su svote doplatka za djecu i to:

– ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno ne prelazi 543,14 kn, doplatak za djecu određuje se u svoti od 299,34 kn

– ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno prelazi 543,14 kn, a ne prelazi 1.119,53 kn, doplatak za djecu određuje se u svoti od 249,45 kn

– ako ukupni dohodak po članu kućanstva korisnika mjesečno prelazi 1.119,53 kn, a ne prelazi 1.663,00 kn, doplatak za djecu određuje se u svoti od 199,56 kn

– za dijete bez oba roditelja ili za dijete čija su oba roditelja nepoznata ili nepoznatog prebivališta ili potpuno nesposobni za samostalan život i rad ili im je oduzeta poslovna sposobnost, pripadajuća svota doplatka za djecu, određena prema utvrđenom cenzusu, povećava se 25 % (374,18 kn, 311,81 kn ili 249,45 kn)

 – za dijete s oštećenjem zdravlja, korisniku pripada doplatak za djecu u 25% većoj svoti od pripadajuće svote doplatka za djecu (374,18 kn, 311,81 kn ili 249,45 kn)

– za dijete bez jednog roditelja ili za dijete čiji je jedan roditelj nepoznat ili nepoznatog prebivališta ili potpuno nesposoban za samostalan život i rad ili mu je oduzeta poslovna sposobnost, pripadajuća svota doplatka za djecu, određena prema utvrđenom cenzusu, povećava se 15% (344,24 kn, 286,87 kn ili 229,49 kn)

– za korisnike koji pravo ostvaruju prema članku 122. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, svota doplatka za djecu iznosi 374,18 kn

– za korisnike koji ostvaruju pravo prema članku 22. Zakona o doplatku za djecu (za djecu s težim ili teškim invaliditetom) svota doplatka za djecu iznosi 831,50 kn.

PODIJELI ČLANAK