EN
Novosti

Čišćenje i zbrinjavanje infektivnog otpada

04.04.2016. 08:38 • Novosti

Infektivni otpad je onaj otpad koji sadrži patogene biološke agense koji zbog svojeg tipa, koncentracije ili broja mogu izazvati bolesti u ljudi koji su im izloženi – kulture i pribor iz mikrobiološkog laboratorija, dijelovi opreme, materijal i pribor koji je došao u dodir s krvlju ili izlučevinama
infektivnih bolesnika ili je upotrijebljen pri kirurškim zahvatima, previjanju rana i obdukcijama, otpad iz odjela za izolaciju bolesnika, otpad iz odjela za dijalizu, sistemi za infuziju, rukavice i drugi pribor za jednokratnu uporabu te otpad koji je došao u dodir s pokusnim životinjama kojima je inokuliran zarazni materijal, itd.

srad001489.jpg.crop_display

Ukoliko naiđete na odbačene igle ili štrcaljke (oštri predmeti: igle, lancete, štrcaljke, skalpeli i ostali predmeti koji mogu izazvati ubod ili
posjekotinu), nazovite naš Outreach tim na 091 7244 744 ili ured na 01 5803 726.

IMG_2460

Udruga LET ima sklopljen ugovor sa poduzećem koje taj otpad zbrinjava, a mi ćemo doći i pokupiti.

 

 

PODIJELI ČLANAK