Novosti

Četvrta europska konferencija o programima smanjenja štete

U Bukureštu je od 21.-23. studenog održana Četvrta europska konferencija o programima smanjenja štete na kojoj su sudjeloali i predstavnici udruge LET.

 

 

 

 

 

U sklopu konferencije predstavljeni su rezulatati aktivnosti iz projekta HA-REACT.

HA-REACT (Zajednička akcija iz područja prevencije HIV-a i koinfekcija i smanjenja šteta) je projekt sufinanciran iz sredstava Zdravstvenog programa Europske unije.

Projekt predstavlja zajedničku akciju 23 suradna partnera iz Finske, Hrvatske, Češke, Danske, Estonije, Njemačke, Grčke, Mađarske, Islanda, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Malte, Poljske, Portugala, Slovenije i Španjolske. Cilj projekta je unaprijediti kapacitete za odgovor na rizike za HIV infekciju i koinfekcije te pružiti programe smanjenja štete usmjerene na osobe koje injektiraju droge u EU.


Ukupno trajanje projekta je 36 mjeseci (od 01. listopada 2015. do 30. rujna 2018. – produženje do 31. siječnja 2019.).

Zajednička akcija iz područja prevencije HIV-a i koinfekcija i smanjenja šteta usmjerena je na postojeće nedostatke u prevenciji HIV-a i drugih koinfekcija (posebice tuberkuloze i hepatitisa) u prioritetnim područjima EU.

Unatoč velikom napretku u liječenju i uspješnoj provedbi preventivnih intervencija utemeljenih na dokazima u mnogim državama članicama EU, ove infekcije još uvijek nisu suzbijene u nekim ciljnim skupinama i područjima. Projekt HA-REACT izravno se nadovezuje na Komunikaciju Europske komisije [COM(2009)569] o Suzbijanju HIV/AIDS-a u Europskoj uniji i susjednim zemljama 2009-2013. i produljenom Europskom akcijskom planu za suzbijanje HIV/AIDS-a za razdoblje 2014-2016.

Projekt je zamišljen kao praktična akcija i nije mu cilj pružiti samo teorijski pristup ili dati smjernice.

U sklopu projekta HA-REACT provode se pragmatične akcije usmjerene na osobe koje injektiraju droge.

Projektne aktivnosti organizirane su u pet stručnih područja: testiranje i povezanost sa skrbi, unaprjeđenje programa smanjenja štete, smanjenje šteta i kontinuirana skrb u zatvorskom sustavu, integrirana skrb, održivost i dugoročno financiranje. U izradi web stranice projekta sudjelovala je organizacija AIDS Action Europe.


Republika Hrvatska u provedbi ove zajedničke akcije sudjeluje u sklopu radnog paketa 5 „Unaprjeđenje programa smanjenja štete“, u okviru kojeg će se izraditi dvije brošure i edukativan video o programima smanjenja šteta zlouporabe droga.

Projektne aktivnosti u Hrvatskoj provode Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) i Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET.

20.02.2024. 09:58

Zagreb Zovi

Zagreb-Zovi  Zaštiti sebe i druge od HIV/AIDS-a, Hepatitisa i drugih krvlju prenosivih bolesti. Anonimno, besplatno i bez pitanja možeš dobiti novi pribor i ostaviti stari. ...
pročitaj više
15.01.2024. 12:24

Mladi i ovisnosti- što pokazuju istraživanja?

Svaki treći srednjoškolac svakodnevno puši Do kraja srednje škole vjerojatno će svaki treći (a u nekim sredinama i svaki drugi) učenik probati marihuanu Mladi koji ...
pročitaj više
11.01.2024. 20:59

Ne dirajte odbačeni pribor!!!

U splitskom kvartu puno narkomanskih igala i šprica. Ljudi bijesni i očajni Piše: Lukrecija Žderić 19:55, 11. siječnja 2024. Link  FOTO: INDEX ODBAČENE narkomanske igle dugogodišnji ...
pročitaj više