EN
Novosti

2nd Health Systems Joint Network meeting for Central, EE and SEE Countries

03.12.2016. 20:57 • Novosti

UdrugaLet je sudjelovala na sastanku “2nd Health Systems Joint Network meeting for Central, EE and SEE Countries” u Talinu,  u organizaciji OECD-a, Globalnog fonda, estonskog Ministarstva socijalnih poslova i Svjetske zdravstvene organizacije.

Tema je bila financijska održivost zdravstvenih programa.

15338670_10154788045301489_4072162356655209495_n

Iva Jovović sudjelovala je u raspravi o suradnji državnih institucija i udruga na području održivih zdravstvenih sustava sa naglaskom na liječenje i prevenciju HIV-a.

“Suradnja državnih institucija i udruga ključna je u dosegu populacija koje su teško dostupne poput korisnika droga, seksualnih radnica itd.”, rekla je Iva Jovović.

Posebno se ističe važnost rada udruga na području zdravstvene pismenosti pacijenata: zaštite i promocije prava pacijenata i odgovornosti pacijenata prema svom liječenju sa druge strane. Npr. dosljedno uzimanje terapije za TBC ili recimo upozoravanje na pretjerano korištenje antibiotika.

Nadalje, zdravstvene udruge posebice udruge pacijenata koji se liječe od neke bolesti djeluju kao najveći zagovornici u poboljšanju kvalitete liječenja, ali i na području prevencije.

Tu je naravno i pitanje pružanja psihosocijalne pomoći pacijentima i njihovim obiteljima. Taj oblik pomoći je najmanje zastupljen u klasičnom zdravstvenom sustavu te je bitna uloga udruga u organiziranju grupa podrške, razmjene iskustava pacijenata i pomoć pri ostvarivanju prava.

Na kraju ništa manje važna je uloga udruga u borbi protiv stigme i diskriminacije kao što je to na području HIV/AIDS-a.

15253452_10154734998683744_8274166217482236536_n

 

15232233_10154769145736489_7047839724397902602_n

PODIJELI ČLANAK