Novosti

Važnost obiteljskih odnosa kod bivših zatvorenika

Obitelj zatvorenika može osjetiti niz problema kao posljedicu odlaska na izvršavanje kazne zatvora bliskog člana obitelji (primjerice, ekonomske teškoće, socijalna stigmatizacija i emocionalne teškoće, teškoće u odgoju djece).

S druge strane, razna istraživanja su ukazala na značajan pozitivni utjecaj stabilnih obiteljskih odnosa i društvenih veza na smanjivanje rizika od ponovnog počinjenja kaznenog djela te na smanjivanje rizika od pokušaja samoubojstva i samoozljeđivanja za vrijeme boravka u zatvoru. Istraživanja pokazuju da je vjerojatnost da zatvorenici bez obiteljske podrške ponovno počine kazneno djelo u razdoblju od godine dana od izlaska iz zatvora dva do šest puta veća nego kod onih sa obiteljskom podrškom. (izvor: RH, Pucki pravobranitelj).

Prepoznajemo važnost obiteljske podrške i prilikom savjetovanja u sklopu projekta Novi početak s korisnicima posebnu pozornost usmjeravamo na gradnju kvalitetnih obiteljskih odnosa, razvijanje roditeljskih vještina i stvaranje kvalitetnog odnosa roditelj-dijete.

Stoga Udruga LET, zajedno s partnerom na projektu, Društvom za socijalnu podršku, poziva korisnike i članove obitelji da se jave za sve oblike savjetovanja!

Projekt „Novi početak” sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu u iznosu od 1.017.634,34 kn.
Projekt sufinancira i Vladin ured za udruge.

#novi_pocetak

Kontakt osoba: iva.jovovic@udruga-let.hr

Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge LET.

20.02.2024. 09:58

Zagreb Zovi

Zagreb-Zovi  Zaštiti sebe i druge od HIV/AIDS-a, Hepatitisa i drugih krvlju prenosivih bolesti. Anonimno, besplatno i bez pitanja možeš dobiti novi pribor i ostaviti stari. ...
pročitaj više
15.01.2024. 12:24

Mladi i ovisnosti- što pokazuju istraživanja?

Svaki treći srednjoškolac svakodnevno puši Do kraja srednje škole vjerojatno će svaki treći (a u nekim sredinama i svaki drugi) učenik probati marihuanu Mladi koji ...
pročitaj više
11.01.2024. 20:59

Ne dirajte odbačeni pribor!!!

U splitskom kvartu puno narkomanskih igala i šprica. Ljudi bijesni i očajni Piše: Lukrecija Žderić 19:55, 11. siječnja 2024. Link  FOTO: INDEX ODBAČENE narkomanske igle dugogodišnji ...
pročitaj više