Novosti

3. fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta o postupku povodom pritužbi

Treći fakultativni protokol uz Konvenciju o pravima djeteta omogućava djeci, žrtvama kršenja  dječjih prava da ostvare pravo na podnošenje pritužbe Odboru za prava djeteta pri UN-u.

childrens rights 1

—Do danas je ukupno 49 država potpisalo Protokol, a ratificiralo ga je 14 država (Albanija, Andora, Belgija, Bolivija, Crna Gora, Gabon, Irska, Kostarika, Monako, Njemačka, Portugal, Slovačka, Španjolska i Tajland).

Republika Hrvatska istaknuti Protokol još uvijek nije ratificirala, a potpisala je Protokol 27.12.2013.

Protokol predstavlja povijesni iskorak u zaštiti djece i njihovih prava.  Navedeni Protokol propisuje da djeca zemalja čije su ga vlade ratificirale mogu podnijeti pritužbe ako su njihova prava prekršena (individualne i kolektivne pritužbe).

—Protokolom se reafirmira položaj djeteta kao subjekta prava i osobe s dostojanstvom i razvojnim potencijalima.

Više na:

RaisingUnderstanding_OCPC_singlepage96px(1)

 

20.02.2024. 09:58

Zagreb Zovi

Zagreb-Zovi  Zaštiti sebe i druge od HIV/AIDS-a, Hepatitisa i drugih krvlju prenosivih bolesti. Anonimno, besplatno i bez pitanja možeš dobiti novi pribor i ostaviti stari. ...
pročitaj više
15.01.2024. 12:24

Mladi i ovisnosti- što pokazuju istraživanja?

Svaki treći srednjoškolac svakodnevno puši Do kraja srednje škole vjerojatno će svaki treći (a u nekim sredinama i svaki drugi) učenik probati marihuanu Mladi koji ...
pročitaj više
11.01.2024. 20:59

Ne dirajte odbačeni pribor!!!

U splitskom kvartu puno narkomanskih igala i šprica. Ljudi bijesni i očajni Piše: Lukrecija Žderić 19:55, 11. siječnja 2024. Link  FOTO: INDEX ODBAČENE narkomanske igle dugogodišnji ...
pročitaj više