Novosti

Za liječenje ovisnosti kod zatvorenika nužna je suradnja

Prema podacima od 30. lipnja 2020. godine, u hrvatskim zatvorima i kaznionicama je 3 279 osoba lišenih slobode, dok ukupni zakonski smještajni kapacitet iznosi 3 919 mjesta.

Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET i Društvo za socijalnu podršku od srpnja 2019. godine provode projekt Novi početak kojemu je cilj stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu. U sklopu projekta održan je niz radionica s naglaskom na resocijalizaciju ovisnika o alkoholu.

Udio zatvorenika ovisnika o alkoholu u ukupnoj zatvoreničkoj populaciji od 2017. do 2019. godine kretao se između 8 i 10%, izvijestio je načelnik Sektora tretmana Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa Zvonimir Penić. Najveći problem u provođenju posebnog tretmana ovisnika u zatvorskom sustavu njihova je nedobrovoljnost i niska motiviranost. Osim toga, liječenje od ovisnosti u okviru zatvorskog sustava često predstavlja izvor dodatne stigmatizacije od strane ostalih zatvorenika, a pojedinac je često doživljava kao dodatno kažnjavanje. Stoga u pružanju podrške apstinenciji bivših zatvorenika značajnu ulogu imaju klubovi liječenih alkoholičara, ali i njihovo umrežavanje sa Sektorom za probaciju.

,,Uspješnost resocijalizacije ovisnika o alkoholu tijekom uključenosti istih u tretmanske programe u zatvorskom sustavu ili klubovima liječenih alkoholičara uvelike ovisi o dobrovoljnosti i stupnju motiviranosti osoba uključenih u programe’’, istaknula je Iva Jovović, izvršna direktorica Udruge LET.

,,Kao primjer dobre prakse i uspješne razmjene iskustava mogu nam poslužiti pojedini klubovi na području Stenjevca i Susedgrada koji su sklopili uspješnu suradnju sa zatvorskim sustavom. U okviru te suradnje u nekoliko navrata realiziran je prijateljski posjet zatvorima pa tako i sudjelovanje zatvorenika u izvanklupskim aktivnostima klubova liječenih alkoholičara’’, izjavila je Katarina Radat ispred Društva za socijalnu podršku.

U okviru projekta Novi početak počiniteljima kaznenih i prekršajnih djela pružena je podrška u snalaženju na slobodi kroz savjetodavni rad. Sve više članova obitelji trenutnih zatvorenikakontaktira udruge provoditelje projekta kako bi se informirali o mogućnostima dobivanja pomoći za svoje bližnje nakon izlaska na slobodu. To ukazuje na uspješnost projekta u prepoznavanju potreba u populaciji osuđenika i zatvorenika, ali i na realnu potrebu za pružanjem pravovremenih informacija i pripremom zatvorenika za život na slobodi prije samog izlaska. Održavanjem okruglih stolova, stručnih skupova i konferencija projekt Novi početak omogućio je razvijanje i jačanje kompetencija stručnjaka iz područja resocijalizacije i reintegracije počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.

O projektu:
Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku
provodi projekt Novi početak koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda i Ureda za udruge
Vlade Republike Hrvatske u okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava ,,Jačanje kapaciteta
organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja
kaznenih djela u društvenu zajednicu’’.
Projekt je ukupne vrijednosti 1.197.216,87 kn, od čega Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
sufinancira bespovratna sredstva u iznosu od 1.017.634,34 kn.

Kontakt osoba: Iva Jovović
iva.jovovic@udruga-let.hr
+385915393771

 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge LET.

14.05.2024. 22:59

Okrugli stol o mentalnom zdravlju

Savez udruga za mentalno zdravlje (SUMEZ) organizirao je 14.05.2024. u Zagrebu Okrugli stol pod nazivom: Dobre prakse usluga u zajednici za osobe s teškoćama mentalnog ...
pročitaj više
13.05.2024. 13:20

“NARANČASTA RIBICA: PODRŠKA JEDNORODITELJSKIM OBITELJIMA”

S velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na okrugli stol pod nazivom \"Narančasta ribica: Podrška jednoroditeljskim obiteljima\" koji će se održati 23.05.2024. od 11 do 14 sati ...
pročitaj više
07.05.2024. 10:04

UPISI U GRADSKE DJEČJE VRTIĆE 2024./2025.

UPISI U VRTIĆ!!! Upisi u gradske dječje vrtiće za pedagošku godinu 2024./2025. ------------------------------ Zahtjevi za upis u gradske dječje vrtiće za pedagošku godinu 2024./2025. podnose ...
pročitaj više