Novosti

Postupanje u situaciji pojačanog rizika od nasilja u obitelji i zlostavljanja i zanemarivanja djece zbog pojačanih mjera izolacije

U nastavku prenosimo Postupanje u situaciji pojačanog rizika od nasilja u obitelji i zlostavljanja i zanemarivanja djece zbog pojačanih mjera izolacije. 

Pozivi na samoizolaciju i pojačane mjere izolacije, uključujući ograničeno kretanje i/ili potpunu zabranu kretanja, socijalnu izolaciju, mogu imati neposredan negativni učinak na žene, djecu i starije osobe koje su izložene nasilju u obiteljskom kontekstu.

Rizik od pojave nasilja u obitelji te rizici za život i sigurnost žrtava su višestruko uvećani.

Rizici nisu ograničeni samo na kućanstva gdje je nasilje i prije bilo problem, jer osim stresa zbog izoliranosti, strah zbog nesigurnosti posla i financijskih problema, kao i  prekomjerna konzumacija alkohola, također povećavaju rizike i  vjerojatnost sukoba.
Stoga je nužna odgovornost i društva i nadležnih institucija i pojedinaca, kako bismo  omogućili sveobuhvatnu, pravovremenu i odgovarajuću podršku za žene i njihovu djecu u situacijama nasilja, čime bi se prevenirali i spriječili teški ili tragični događaji.
Ministarstvo za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku apelira i moli pomoć svih građana, članova obitelji, prijatelja u zaštiti potencijalnih žrtava nasilja i prijavi sumnje na nasilje u situacijama kada:

 • Čujete viku, plač, lomljenje stvari i zapomaganje u vašoj blizini
 • Niste u mogućnosti ostvariti kontakt telefonom i provjeriti je li sve u redu
 • Čini vam se  da je osoba uznemirena, prestrašena, da se neuobičajeno ponaša
 • Čini vam se  da se osobu kontrolira i da joj se ograničava  komunikacija  sa svima

Što je važno da žrtva zna?

 • u situacijama rizika za sigurnost i život odmah zovite 112 i/ili policiju
 • pratite znakove ponašanja nasilnika koji mogu dovesti do eskalacije sukoba
 • napravite krizni plan koji uključuje kontakte susjeda, obitelji i drugih bliskih osoba
 • dogovorite s članovima obitelji ili drugim bliskim osobama „sigurnu riječ“ kojom biste upozorili da ste u opasnosti
 • spremite torbu s osnovnim stvarima, mobitel i dokumente u slučaju nužnosti bijega iz prostora

Što žrtva može očekivati od nadležnih institucija?

 • Odlukom stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske određuje se Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za koordinaciju i organizaciju ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač RH ili jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave, odnosno pružatelja usluga koji imaju sklopljen ugovor o suradnji
 • Centar za socijalnu skrb postupa po dojavama policije, građana, samih žrtava nasilja kao i po anonimnim prijavama
 • bez obzira na situaciju uzrokovanu korona virusom Centri za socijalnu skrb u postupcima zaštite od nasilja u obitelji na svaku sumnju ili prijavu za nasilje ili zlostavljanje i zanemarivanje djece  postupaju žurno i bez odgode
 • formirani su timovi za krizne intervencije koji i u situacijama kada je ugrožena sigurnost i život (nasilje u obitelji, zlostavljanje i zanemarivanje djece), žurno po dojavi izlaze na teren i  poduzimaju sve potrebne mjere u skladu sa ovlastima i pravilima struke
 • Centri za socijalnu skrb imaju također osigurana 24 satna dežurstva radi postupanja u žurnim i neodgodivim situacijama kakve predstavljaju situacije nasilja u obitelji
 • Podružnice Obiteljskih centara pružaju uslugu savjetovanja i pomaganja, odnosno psihosocijalnu i pravnu pomoć žrtvama nasilja
 • Stručnjaci u centrima za socijalnu skrb odlaze na teren i provode pojačanu kontrolu i praćenje obitelji u riziku koje su od ranije poznate i koje su u tretmanu
 • Centar za socijalnu skrb će osigurati žrtvi nasilja žuran smještaj kad je to potrebno
 • Unatoč situaciji sa pandemijom COVID 19 u situacijama kada je ugrožen život i sigurnost korisnika, pružatelj usluge ne može odbiti smještaj u kriznim situacijama
 • Pružatelji  usluge smještaja dužni su osigurati uvjete u svrhu osiguravanja obvezne izolacije žrtve u slučaju smještaja u kriznim situacijama

Napominjemo da su postupci zaštite žrtava nasilja,  djece i  drugih ranjivih skupina i nadalje prioritet u postupanjima. Stoga su sve ustanove socijalne skrbi i drugi pružatelji socijalnih usluga, kao i nevladine udruge  sukladno ovlastima koje su im dane kao i  pravilima struke  dužne postupati u najboljem interesu žrtve.

Koje su obveze stručnjaka u kontaktu sa žrtvom nasilja?

 • koristiti strategiju zastupanja
 • poštivati samostalno odlučivanje žrtve u donošenju odluka
 • imati povjerenje u ono što žrtva govori, prihvaćati njezina iskustva
 • pružati joj odgovarajuće informacije i podršku pri planiranju sigurnosti
 • kada je to potrebno i ako žrtva prihvaća treba joj se ODMAH osigurati smještaj u sigurnoj kući
 • u dogovoru s policijom poduzeti daljnje mjere
14.05.2024. 22:59

Okrugli stol o mentalnom zdravlju

Savez udruga za mentalno zdravlje (SUMEZ) organizirao je 14.05.2024. u Zagrebu Okrugli stol pod nazivom: Dobre prakse usluga u zajednici za osobe s teškoćama mentalnog ...
pročitaj više
13.05.2024. 13:20

“NARANČASTA RIBICA: PODRŠKA JEDNORODITELJSKIM OBITELJIMA”

S velikim zadovoljstvom Vas pozivamo na okrugli stol pod nazivom \"Narančasta ribica: Podrška jednoroditeljskim obiteljima\" koji će se održati 23.05.2024. od 11 do 14 sati ...
pročitaj više
07.05.2024. 10:04

UPISI U GRADSKE DJEČJE VRTIĆE 2024./2025.

UPISI U VRTIĆ!!! Upisi u gradske dječje vrtiće za pedagošku godinu 2024./2025. ------------------------------ Zahtjevi za upis u gradske dječje vrtiće za pedagošku godinu 2024./2025. podnose ...
pročitaj više