Savjetovanje i radionice u okviru projekta Novi početak

Projekt Novi početak provodi Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET u partnerstvu s Društvom za socijalnu podršku. Cilj projekta je stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu, a isto se planira postići: jačanjem kapaciteta pojedinih udruga, umreživanjem udruga, povezivanjem sa dionicima iz raznih institucijama te predstavnicima županija i jedinica … Nastavi čitati Savjetovanje i radionice u okviru projekta Novi početak