Maloljetni počinitelji kaznenih djela – važnost rehabilitacije

Maloljetni počinitelj kaznenog djela je osoba koja je u vrijeme počinjenja kaznenog djela imala navršenih 14 godina, ali još nije navršila 18 godina života, prema kojoj postupak po kaznenoj prijavi nije pokrenut (odbačena prijava), pripremni postupak je obustavljen ili je pak podnesen prijedlog za izricanje kazne ili druge mjere. Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, … Nastavi čitati Maloljetni počinitelji kaznenih djela – važnost rehabilitacije